Ziemassvētku skatlogu konkurss Talsu novadā

Lai novada vizuālais noformējums radītu Ziemassvētku noskaņu, kā arī, lai veicinātu iedzīvotāju un uzņēmēju aktīvu līdzdalību svētku rotas veidošanā, jau ceturto gadu tiek rīkots skatlogu, ieejas mezglu, tiem piegulošo priekšlaukumu un ēku fasādes daļu noformējuma konkurss “Ziemassvētku skatlogs Talsu novadā”. Konkursā aicinātas pieteikties gan juridiskas, gan fiziskas personas, taču atšķirībā no citu gadu konkursiem, šoreiz pašvaldība ir paplašinājusi dalībnieku mērķauditoriju un iespēja demonstrēt savas radošās spējas tiks dota ne tikai novada pilsētās, bet arī visā pārējā novada teritorijā dzīvojošajiem ļaudīm.

Aicinām atsaukties konkursam Sabiles pilsētā un Abavas pagastā!

Līdz 2022.gada 12. decembrim objektu konkursam var pieteikt tā īpašnieks vai jebkura cita fiziska vai juridiska persona. Konkursam aicinām pieteikties klātienē Talsu novada domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā (Kareivju ielā 7 Talsos) vai Talsu novada pilsētu un pagastu pārvaldēs vai elektroniski – sūtot pieteikuma anketu uz e-pasta adresi: pasts@talsi.lv.
Dalies ar šo: