Var pieteikties atbalstam pagalmu sakārtošanā

Arī šogad Talsu novada pašvaldība turpina pērn iesākto iniciatīvu – atvēlēt finansējumu projektu konkursa rīkošanai par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu labiekārtošanu. Šogad iespēja pieteikties pašvaldības atbalstam no 1. marta līdz 1. maijam būs visiem novada iedzīvotājiem – gan pilsētās, gan pagastos dzīvojošajiem.

Tā kā aizvadītā gada pilotprojekts Talsu novada pilsētās ir aizvadīts veiksmīgi, iespēja pretendēt uz Talsu novada pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu labiekārtošanā šogad būs arī novada pagastu iedzīvotājiem. Līdz ar to ir palielināts kopējā finansējuma apmērs – no 12 000 eiro tas pieaudzis līdz 24 000 eiro, kur vienāds līdzekļu apmērs – 12 000 eiro – pienāksies pilsētu un pagastu teritorijām.

„Ir noteikts, ka atbalstu varēs saņemt arī tās mājas, kuru kopējā platība ir vienāda vai lielāka par 500 kvadrātmetriem – samazinājām mājas izmēru, lai konkursa kritērijiem kvalificētos vairāk māju un iedzīvotājiem būtu lielāka iespēja pretendēt atbalstam,” izmaiņas nolikumā paskaidroja Talsu novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks tehniskajos un nekustamā īpašuma jautājumos Oskars Kļava.

Tā kā pašvaldība nav tiesīga ieguldīt finansējumu privātīpašumu sakārtošanā, bet daudzdzīvokļu māju pagalmu infrastruktūru nepieciešams uzlabot un pilnveidot, tad ir rasts veids, kā iedzīvotājus atbalstīt gadiem samilzušās problēmas risināšanā.

Projektu konkursa mērķi ir uzlabot iedzīvotāju apkārtējo dzīves vidi un drošību, transporta kustību un transporta līdzekļu stāvvietas, brīvā laika pavadīšanas iespējas, kā arī teritorijas labiekārtojumu un vides pieejamību. Pieteikumu var iesniegt namu apsaimniekotāji, arī šim nolūkam izveidotās biedrības.

Arī šī gada projektu konkursā ietverts nosacījums, ka Talsu novada pašvaldības līdzfinansējums ir līdz 50% apmērā no kopējās tāmes, nepārsniedzot 4000 eiro viena projekta īstenošanai.

Projekta līdzfinansējumu iespējams iegūt, lai izbūvētu vai uzlabotu bērnu rotaļu laukumus, atpūtas vietas, gājēju un piebraucamos ceļus un laukumu segumus, inženiertehniskās komunikācijas, arhitektūras mazās formas vai lai ierīkotu jaunus, vai atjaunotu esošos apstādījumus.

Projektu konkursam var pieteikties no 1. marta līdz 1. maijam. Tā nolikums un pieteikuma veidlapas pieejamas Talsu novada pašvaldības mājaslapā www.talsi.lv. Neskaidrību gadījumos ieteicams sazināties ar Oskaru Kļavu, rakstot e-pastu uz adresi: oskars.klava@talsi.lv vai zvanot pa tālruni 26132179.

Konkursa nolikums

Inita Fedko

Dalies ar šo: