Valgales skolas sakopšanas Lielā Talka sadarbībā ar skolēnu vecākiem

2.maijā, Upesgrīvas internātpamatskolas struktūrvienībā “Valgales skola” tika atklāta Lielā Talka, kas turpinājās 3.maijā. Tās mērķis bija sakopt skolas teritoriju, iestādīt Selekcijas puķu audzētavas dāvinātās atraitnītes, ierīkot siltumnīcu, pielikt putnu būrīšus, sakopt Veģu aprūpes centra iemītnieku kapu kopiņas.

Darba sadalē kā orientieris tika izmantotas objekta fotogrāfijas. Vadoties pēc fotogrāfijā redzētā objekta veicamiem darbiem, skolēniem kopā ar vecākiem un skolas darbiniekiem bija jāizvēlas nepieciešamie darba rīki.

Darbs ritēja pilnā sparā, par ko jāsaka lielu paldies skolēnu vecākiem – Roberta tētim Kasparam, kurš palīdzēja ierīkot siltumnīcu, Emīla mammai Ilonai, kura palīdzēja rūpīgi stādīt atraitnītes mūsu skolas darbinieces Guntas izveidotā grozā, Madaras mammai Modrītei par atbalstu Veģu kapu kopiņu sakopšanā. Kā arī liels paldies par sadarbību un atbalstu VSAC ”Kurzeme” filiāle “Veģi” darbiniekiem un audzēkņiem. Pateicība arī tiem vecākiem, kuri darba dēļ ierasties nevarēja, bet savus bērnus saposa atbilstošā apģērbā un apavos. Visu čaklo talcinieku tukšos vēderus apmierināja pavārītes Intas garšīgi gatavotās pusdienas. Pasākums noslēdzās ar Lielās talkas ballīti skolas pagalmā.

Talkas fotogrāfijas skatāmas šeit.

Skolotājas Vigeta Bruce un Aija Rēķe
Foto Aija Rēķe

Dalies ar šo: