Upesgrīvas internātpamatskolas struktūrvienības ‘’Valgales skola’’ izlaidums

Tā aizies gadi, aizies dienas,
Tā aizies viss, kas kādreiz bijis skaits,
Bet pāri paliks atmiņas tik vienas –
Visskaistākais ir tomēr skolas laiks!

Šķiet pavisam nesen bija 1.septembris, kad pēc garās vasaras visi skolēni ar lielu prieku devās uz skolu. Nu jau mācību gads ir beidzies un ir pienācis kārtējais izlaiduma laiks.

Šogad mūsu skolu absolvēja 8 skolēni, 6 absolventi no Dzintras Žīgures klases un 2 absolventi,  mājmācības skolēni, no Ināras Jansones klases.  Šā gada absolventi ir ļoti aktīvi un enerģijas pārpilni jaunieši.  Absolventi skolas zālē ieradās skanot ritmiskai „Polonēzei”. Pārējie skolas skolēni un skolotāji bija sarūpējuši sirsnīgu apsveikuma koncertu  mūsu skolas absolventiem. Pēc koncerta tika sumināti mūsu skolas absolventi un viņu skolotājas. Absolventi saņēma diplomus par Upesgrīvas internātpamatskolas struktūrvienības „Valgales skola” beigšanu, dāvanas un ziedus no sveicējiem.

 Pasākuma noslēgumā absolventi viesus priecēja ar ugunīgu deju, skolotājas Zanes Apsītes pavadībā.

Mazliet skumji ap sirdi mums visiem,
Skolas durvis kad aizveras ciet,
Saucot klasē, zvans atskanēs citiem,
Dzīve aicina tālāk mums iet.

Paldies vecākiem un viesiem, kuri bija kopā ar mums un mūsu skolas absolventiem šajā svētku dienā!

Novēlu visiem saulainu vasaru un uz tikšanos septembrī!

Skolotāja Zita Zvaigzne

Foto Ivars Zvaigzne

Dalies ar šo: