Talsu novada pašvaldības apbalvojamie Sabilē 17. novembrī

17. novembrī plkst. 18.00 Sabiles Mūzikas un mākslas skolas zālē notiks sarīkojums ”Lielumā augt”, kas būs veltīts Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai. Sarīkojumā tiks pasniegti arī apbalvojumi:

Talsu novada pašvaldības apbalvojums “Talsu novada Goda balva”:

Tatjanai Nolendorfai – par ilggadēju, augsti profesionālu un godprātīgu darbu Sabiles pilsētā un Abavas pagastā un nozīmīgu ieguldījumu pašvaldības darbā.

Mārcim Červoņikovam – par godprātīgu un pašaizliedzīgu darbu sporta jomā, veselīga dzīvesveida popularizēšanu Sabiles pilsētā un Abavas pagastā un nozīmīgu ieguldījumu Sabiles mazo futbolistu trenēšanā un iedvesmošanā, sasniedzot augstus rezultātus.

Talsu novada pašvaldības apbalvojums „Talsu novada Pateicība”:

Vēsmai Neilandei par profesionālu, godprātīgu un radošu darbu izglītības jomā un ieguldījumu jaunās paaudzes izglītošanā un audzināšanā.

Jolantai Kalniņai par profesionālu, godprātīgu un radošu darbu izglītības jomā un ieguldījumu jaunās paaudzes izglītošanā un audzināšanā.

Dalies ar šo: