Talsu novada pašvaldība rīko atkārtotu izsoli nekustamam īpašumam – “Režas”-3, Abavas pagastā

Talsu novada pašvaldība rīko atkārtotu izsoli nekustamam īpašumam – “Režas”-3, Abavas pagastā, Talsu nov. (kadastra Nr. 8842 900 0259) – dzīvokļa īpašums Nr.3 ar kopējo platību 65,5 m². Sākumcena 1550,00 EUR, solis – 100,00 EUR, drošības nauda 155,00 EUR, dalības maksa 30,00 EUR. Samaksa veicama 1 (viena) gada laikā no pirkuma līguma noslēgšanas brīža.

Izsolei pretendenti var pieteikties līdz 2017.gada 21.decembra plkst.12:00. Izsole notiks 2017.gada 27.decembrī plkst. 9:00.

Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama Talsu novada pašvaldības kontā Nr. LV49UNLA0028700130033, AS “SEB banka” līdz 2017.gada 21.decembra plkst. 12:00.

Izsoles norises vieta: Talsu novada domes Mazā zāle, Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads.

Pieteikumu iesniegt Talsu novada pašvaldības centrālās administrācijas 108.kabinetā, darbdienās no plkst. 8:00-12:00 un no 13:00-16:00 līdz 2017.gada 21.decembra  plkst. 12:00. Tālrunis uzziņām 27841840, 29241605.

Izsoles noteikumi pieejami šeit: Rezas

Informācija publicēta no www.talsi.lv

Dalies ar šo: