Talsu novada pašvaldība aicina izvirzīt pretendentus apbalvojumu piešķiršanai

Talsu novada pašvaldība (turpmāk – TNP) aicina izvirzīt pretendentus TNP apbalvojumu piešķiršanai Latvijas Republikas proklamēšanas 99.gadadienai veltītajos svinīgajos pasākumos, kas šī gada novembrī tiks organizēti Talsu novada pilsētās un pagastos.

Saskaņā ar Talsu novada domes 28.01.2016. nolikumu „Par Talsu novada pašvaldības apbalvojumiem un to piešķiršanas kārtību” (turpmāk – Nolikums) pretendentus TNP apbalvojumu „Talsu novada Izcilības balva”, „Talsu novada Atzinības balva” un „Talsu novada Goda balva” piešķiršanai var izvirzīt Talsu novada pašvaldības amatpersonas, fiziskās personas, kurām Talsu novadā pieder īpašums vai kuras Talsu novada teritorijā veic uzņēmējdarbību, vai strādā algotu darbu, kā arī Talsu novada iedzīvotāju grupas un juridiskās personas.

Informācija par TNP apbalvojumiem, lēmumu pieņemšanas un iesniegumu iesniegšanas kārtību:

Apbalvojuma nosaukums Par kādiem nopelniem apbalvojums tiek piešķirts Kas pieņem lēmumu par apbalvojuma piešķiršanu Kam adresējami un kur iesniedzami iesniegumi
„Talsu novada Izcilības balva” Par izciliem un nozīmīgiem sasniegumiem, kas nesuši Talsu novada vārdu valstī un pasaulē. ·     Pretendentus izvērtē TNP Apbalvojumu izvērtēšanas komisija.

·     Lēmumu pieņem Talsu novada dome.

·     Iesniegumi adresējami TNP Apbalvojumu izvērtēšanas komisijai.

·     Iesniegumus iesniedz TNP Kancelejas Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Kareivju ielā 7, Talsos, vai jebkurā no TNP pilsētu un pagastu pārvaldēm (personīgi, vai sūtot pa pastu).

·     Iesniegumi iesniedzami līdz 1. oktobrim.

„Talsu novada Atzinības balva” Par būtiskiem nopelniem Talsu novada attīstībā, saimnieciskajā darbībā, veselības aizsardzībā, kultūras, sporta, izglītības, sabiedriskajā un starptautiskajā darbībā, vai citās novadam nozīmīgās jomās.

 

·     Pretendentus izvērtē TNP Apbalvojumu izvērtēšanas komisija.

·     Lēmumu pieņem Talsu novada dome.

·     Iesniegumi adresējami TNP Apbalvojumu izvērtēšanas komisijai.

·     Iesniegumus iesniedz TNP Kancelejas Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Kareivju ielā 7, Talsos, vai jebkurā no TNP pilsētu un pagastu pārvaldēm (personīgi, vai sūtot pa pastu).

·    Iesniegumi iesniedzami līdz 1. oktobrim.

„Talsu novada

Goda balva”

Par augstu profesionālu, godprātīgu, brīvprātīgu darbu kādā atsevišķā nozarē, novada vides vizuālā vai pozitīva tēla veidošanā, vai mūža ieguldījumu novadam nozīmīgās jomās.

 

·     Pretendentus izvērtē TNP pilsētu un pagastu pārvalžu Apbalvojumu komisijas, pēc tam – TNP Apbalvojumu izvērtēšanas komisija.

·     Lēmumu pieņem Talsu novada dome.

·      Iesniegumi adresējami TNP pilsētu un pagastu pārvalžu Apbalvojumu komisijām.

·      Iesniegumus iesniedz TNP pilsētu un pagastu pārvaldēs vai TNP Kancelejas Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Kareivju ielā 7, Talsos, (personīgi, vai sūtot pa pastu).

·      Iesniegumi iesniedzami līdz 25. septembrim.

·      TNP pilsētu un pagastu pārvalžu Apbalvojumu komisiju sēžu protokoli ar tiem pievienotām iesniegumu kopijām iesniedzami TNP Apbalvojumu izvērtēšanas komisijai līdz 1.oktobrim.

Iesniegumā par izvirzīto pretendentu apbalvojuma piešķiršanai norāda ieteiktā apbalvojamā vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietu, ieņemamo amatu vai nodarbošanos, vai juridiskām personām – organizācijas nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi, kā arī vispusīgu to nopelnu aprakstu, par kuriem ierosina piešķirt apbalvojumu, atbilstoši Nolikuma prasībām.

Plašāka informācija par TNP apbalvojumiem un to piešķiršanas kārtību atrodama Nolikumā, kas pieejams www.talsi.lv, sadaļā „Pašvaldība”-> Publiskie dokumenti-> Nolikumi.

Dalies ar šo: