Talsu novada kultūras un tūrisma projektu finansēšanas konkurss

Talsu novada kultūras un tūrisma projektu finansēšanas konkursa mērķis ir veicināt Talsu novadam nozīmīgu kultūras un tūrisma projektu īstenošanu, kas ir pieejami plašam sabiedrības lokam un sekmē visu kultūras un mākslas nozaru jaunrades attīstību, kultūras mantojuma saglabāšanu un jaunradīto tūrisma vērtību izplatīšanu.

2021. gada konkursa prioritāte ir kreatīvi un daudzveidīgi kultūras un tūrisma projekti, kuri sabiedrībai ir pieejami un var tikt īstenoti inovatīvā veidā, nodrošinot dažādu kultūras un tūrisma pakalpojumu pieejamību Talsu novadā.

Konkursā pieejamais kopējais finansējums ir 12 000 EUR. Maksimāli pieejamais finansējums vienam projektam ir 1000 EUR, ar noteikumu, ka projekta pamatmērķis nedrīkst būt peļņas gūšana un pieteicējam jānodrošina līdzfinansējums 20% apmērā no pieprasītā finansējuma apjoma.

Kultūras un tūrisma projektu konkursa pieteikumi jāiesniedz līdz 1. februārim pulksten 17.00 Talsu novada pašvaldības Kultūras un sporta attīstības nodaļas pastkastītē (K. Valdemāra ielā 17a, Talsos) un elektroniskā pasta adresē ksan@talsi.lv.

Konkursā piedalīties var nevalstiskās organizācijas (biedrības un nodibinājumi), reliģiskās organizācijas, Latvijas Amatniecības kameras biedri, Tautas daiļamata meistari vai Radošo apvienību biedri, kuru juridiskā adrese vai deklarētā dzīves vieta ir Talsu novadā.

Dalies ar šo: