Talsu novada Goda balvas un Talsu novada Atzinības balva Sabilē un Abavas pagastā

17. novembrī plkst. 18.00 Sabiles kultūras namā tiks pasniegtas Talsu novada Goda balvas:

AIVITAI RAICEVAI – Sabiles pamatskolas 1.-4. klašu skolotājai, par profesionālu, godprātīgu un radošu darbu izglītības jomā Sabiles pilsētā un Abavas pagastā;

SARMĪTEI JURJAKAI – Sabiles pamatskolas 1.-4. klašu skolotājai, par profesionālu, godprātīgu un radošu darbu izglītības jomā Sabiles pilsētā un Abavas pagastā;

IVETAI SĒRUMAI – Sabiles kultūras nama mākslinieciskās daļas vadītājai, par ilggadēju un radošu ieguldījumu kultūras jomā, veidojot un popularizējot pozitīvu Sabiles pilsētas un Abavas pagasta tēlu, un brīvprātīgu darbu novadpētniecībā;

SELGAI ZARIŅAI – Sabiles mūzikas un mākslas skolas mūzikas skolotājai, par ilggadēju, profesionālu un radošu darbu bērnu un jauniešu muzikālajā izglītošanā Sabiles pilsētā un Abavas pagastā;

MĀRTIŅAM UN LIENEI BARKĀNIEM – par augsti profesionālu darbu vīnkopības nozarē un ieguldījumu pozitīva Sabiles pilsētas un Abavas pagasta tēla veidošanā;

JEĻENAS JAKUBONES UN ARTA OZOLA AUDŽUĢIMENEI – par godprātīgu un apzinīgu audžuģimenes pienākumu pildīšanu un ģimenisko vērtību stiprināšanu sabiedrībā.

18. novembrī plkst. 15.00 Talsu tautas namā Talsu novada Atzinības balvu saņems:

Biedrība SABILES APRŪPES BIEDRĪBA KALME – par būtiskiem nopelniem sociālajā jomā un sabiedriskajā darbībā Talsu novadā.

Informācija publicēta no izdevuma “Talsu Novada Ziņas” (2017.g.1.nov.)

Dalies ar šo: