Talsu novada domes deputātu pieņemšanas 2017.gada maijā

 

Pieņemšanas vieta

DATUMS

02.05.2017.

09.05.2017.

16.05.2017.

23.05.2017.

30.05.2017.

Talsu novada pašvaldība

A.Lācarus*
N.Tropiņš*

N.Tropiņš*

A.Lācarus*

D.Feldmane*

N.Tropiņš*

Valdemārpils pilsētas un Ārlavas pagasta pārvalde

N.Tropiņš
V.Pūcītis

Sabiles pilsētas un Abavas pagasta pārvalde

D.Karols M.Krotovs

N.Tropiņš
V.Pūcītis

Stendes
pilsētas pārvalde

S.Pētersone
I.Indriksone
G.Sebris

Balgales
pagasta pārvalde

D.Feldmane
A.Dzenis

Ģibuļu
pagasta pārvalde

A.Lācarus

Īves
pagasta pārvalde

D.Feldmane

Ķūļciema
pagasta pārvalde

O.Blumbaha
N.Krūze
A.Spēks

Lībagu
pagasta pārvalde

A.Lācarus

Lubes
pagasta pārvalde

D.Feldmane

Valdgales
pagasta pārvalde

J.Kļava
A.Astrātovs
O.Solovjovs
Z.Vicinskis

D.Feldmane
A.Dzenis

PIEŅEMŠANU LAIKI: no plkst.17:00 līdz 18:00
*TALSU NOVADA PAŠVALDĪBĀ Talsu novada domes priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieku pieņemšanu laiki: no plkst.17:00 līdz 19:00

Dalies ar šo: