Profesionālā rehabilitācija – iespēja cilvēkiem ar invaliditāti vai prognozējamo invaliditāti

Sociālās integrācijas valsts aģentūra (SIVA) personām darbspējas vecumā ar invaliditāti, garīga rakstura traucējumiem vai prognozējamu invaliditāti piedāvā par valsts budžeta līdzekļiem apgūt profesiju SIVA Koledžā vai Jūrmalas profesionālajā vidusskolā.

Profesionālās rehabilitācijas pakalpojums ietver:

  • profesionālās piemērotības noteikšanu, kuras laikā tiek noskaidrotas personas interese, motivācija mācīties, iepriekšējās zināšanas un pieredze, tiek noteikta veselības stāvokļa un psihofizioloģisko īpašību atbilstība izvēlētajai profesijai, intelektuālo spēju līmenis, sniegtas individuālas rekomendācijas profesionālās izglītības iegūšanai;
  • profesionālās kvalifikācijas iegūšanu – profesionālās vidējās izglītības, pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības, profesionālās tālākizglītības profesionālās pilnveides programmu ietvaros;
  • individuālo sociālo rehabilitāciju, nodrošinot medicīnisku un sociālpsiholoģisku atbalstu;
  • atbalsta sniegšanu iekārtošanai darbā.

Tiek nodrošināti arī citi atbalsta pakalpojumi – transportlīdzekļu vadītāju apmācība, izmitināšana, ēdināšana trīs reizes dienā, transporta, kā arī sporta, atpūtas un brīvā laika pavadīšanas iespējas. Pakalpojumu var saņemt personas, kas saņēmušas Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas ieteikumu apgūt profesiju.

Ikgadēji izglītības un studiju programmas SIVA apgūst aptuveni 400 audzēkņi. SIVA, sadarbojoties ar dažādiem Latvijas uzņēmumiem un iestādēm, izglītojamiem nodrošina prakses vietas. SIVA izglītības iestādēs ir pielāgota, ikvienam pieejama, komfortabla vide. ierīkotas uzbrauktuves, lifti, automātiski veramas durvis. No kopmītnēm, kas izvietotas ari jūras krastā, līdz skolai un atpakaļ kursē bezmaksas autobuss.

SIVA koledžā iespējams studēt tādās izglītības programmās kā grāmatvedība un nodokļi, mārketings un tirdzniecība, cilvēku resursu vadība, informācijas tehnoloģijas, lietišķo sistēmu programmatūra, viesnīcu servisa vadība, savukārt Jūrmalas profesionālajā vidusskolā – datorsistēmu tehniķis, rūpniecības komercdarbmieks, pavārs, informācijas ievadīšanas operators, pavāra palīgs, tirdzniecības zāles darbinieks, palīgšuvējs, montāžas darbu atslēdznieks, veļas mazgātājs un gludinātājs, konditora palīgs, uzskaitvedis, informācijas ievadīšanas operators, datorsistēmu tehniķis, dārzkopība, floristikas pakalpojumi, koka izstrādājumu izgatavošana, administratīvie un sekretāra pakalpojumi un komerczinības. SIVA koledža ir vienīgā izglītības iestāde Latvijā, kur var apgūt surdotulka profesiju.

Pirms studiju uzsākšanas cilvēkiem ar invaliditāti vai prognozējamo invaliditāti jāveic profesionālās piemērotības noteikšana Jūrmalā, Slokas ielā 68, vai tuvākā reģionālajā atbalsta punktā.

Sīkāka informācija par profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu – Sociālās integrācijas valsts aģentūras mājas lapā www.siva.gov.lv, 29249084 vai rakstot uz e-pastu: ppn@siva.gov.lv

Dalies ar šo: