Valsts sociālās aprūpes centra “Kurzeme” filiāle “Veģi”

vegiAdrese: VSAC “Kurzeme” filiāle “Veģi” Veģi, Abavas pagasts, Talsu novads, LV – 3294
Tālrunis: 63255147
Vadītāja: Dace Kleinberga( mobilais tālrunis 25755618)
E-pasts: dace.kleinberga@vsackurzeme.gov.lv

“Tas, ko mēs darām, ir piliens jūrā, bez kura jūra itin labi varētu iztikt, bet bez visiem šiem pilieniem kopā nebūtu arī jūras.” (J.Laganovskis)

Mūsu šodiena

Sociālās aprūpes centrā „Veģi” dzīvo 150 pieaugušie ar vidēji smagiem, smagiem un dziļiem garīgās attīstības traucējumiem, kā arī ar dažāda smaguma psihiskām saslimšanām. Attīstības traucējumu dēļ klientiem ir palēnināta un ierobežota spēja uztvert apkārtējo vidi. Izteikti psihiskās darbības – uztveres, domāšanas, atmiņas, uzmanības un sajūtu traucējumi. Nepietiekami attīstīta komunikatīvā funkcija un motorās spējas.

Sociālās aprūpes centra „Veģi” galvenie uzdevumi:
 • nodrošināt mājokli;
 • nodrošināt vispusīgu attīstību un rehabilitāciju;
 • nodrošināt sociālo un medicīnisko aprūpi;
 • maksimāli sagatavotu klientus patstāvīgai dzīvei;
 • veicināt audzināšanas un pedagoģisku darbu individuāli un grupās, atbilstoši viņu attīstības līmenim.
Sociālās aprūpes centrs_Veģi_2019
Mūsu aktivitātes:
 • atbalsta sniegšana sociālo problēmu risināšanā;
 • tiesību un interešu aizsardzības nodrošināšana;
 • funkcionālā stāvokļa un spēju izvērtēšana;
 • katra klienta rehabilitācijas programmas sastādīšana un tās īstenošana;
 • pašaprūpes iemaņu attīstība atbilstoši katra klienta funkcionālām spējām;
 • audzināšanas darba plānošana un īstenošana;
 • brīvā laika organizēšana;
 • kultūras un atpūtas pasākumu organizēšana.
Sociālā un profesionālā rehabilitācija:
 • vizuālās mākslas nodarbības;
 • sporta nodarbības;
 • muzikālās audzināšanas un mūzikas terapijas nodarbības;
 • praktisko iemaņu apguve un radošās nodarbības ( mājturības un darbmācības pamati);
 • rokdarbu nodarbības;
 • keramikas nodarbības;
 • sensomotorās rehabilitācijas nodarbības.
Medicīniskās aprūpes un rehabilitācijas pasākumi:
 • psihiatra, pediatra un citu speciālistu novērošana;
 • ergoterapeita konsultācijas.
Vēsturiska uzziņa

1948. gada 26. janvārī Rīgā, Frunzes ielā Sociālās no-drošināšanas ministrija nodibināja „Mazgadīgo invalīdu namu”, galvenokārt tiem bērniem, kuri kara laikā bija zaudējuši vecākus. Bērnu skaits apmēram 30.

1951. gada jūlijā – tobrīd jau 46 bērnus pārvietoja uz Kandavas rajona Abavas pagasta veco “Veģu” muižu.

Kopš 1953. gada dzīvo slimnieki ar psihiskiem traucējumiem.

1954. gadā ekspluatācijā tika nodota jauna ēka un septembrī tajā izvietoja 250 bērnus. Apmēram 100 bērni bija guļoši.

No 1955. gada pansionātam bija sava palīgsaimniecība, kurā bērni palīdzēja dažādos darbos.

1955. gada pavasarī pansionāta sētā ieripoja pirmā automašīna.

1956. gadā tika uzstādīta pašiem sava elektrostacija un elektriskais apgaismojums nomainīja piekvēpušos vējlukturus.

1968. gadā guļošos bērnus pārvietoja uz Baldones pansionātu. Veģos palika bērni, kuri paši bija spējīgi strādāt.

1970. gados sāka meklēt jaunas darba formas un metodes, lai pilnveidotu slimo bērnu apmācību.

1980. gados uzmanība tika pievērsta arī rūpnieciska rakstura nodarbībām. Pasūtījumus saņēma no Mangaļu metālapstrādes rūpnīcas, Rīgas parfimērijas fabrikas „Dzintars”. Rīgas tekstilfabrikai „Saule” bērni sēja lakatiem bārkstis.

1996. gada 31. oktobrī jauns nosaukums Latvijas Republikas Labklājības ministrijas Specializētais bērnu sociālās aprūpes centrs “Veģi”.

2004. gada 3. augustā atkal maina nosaukumu – Latvijas Republikas Labklājības ministrijas bērnu sociālās aprūpēs centrs “Veģi”.

2006. gadā pārdēvē par Sociālo aprūpes centru.

No vecās “Veģu” muižas saglabājas garāžas. Taču pansionāta pastāvēšanas laikā tiek uzcelta kūts, siltumnīca, pagrabs, noliktavas. Uzceltas attīrīšanas iekārtas. 1997. gadā uzcelta saimniecības ēka, kurā ietilpst dušas, veļas māja, kurinātava un frizētava.

Direktores I.Kauliņas laikā tiek nomainīts jumts, salikti jauni logi un uzsākti kosmētiskie remonti iekštelpās.

2010. gadā esam reorganizēti par valsts sociālās aprūpes centra „Kurzeme” filiāli.

Dalies ar šo: