Sociālā un veselības aprūpe

IESTĀDE
KONTAKTINFORMĀCIJA PIEŅEMŠANAS LAIKI
Talsu novada pašvaldības Sociālā dienesta darbiniece:
Kristīne Hartmane
Pilskalna iela 6, Sabile,
Talsu novads
Tālr.: 63237889
Mob. tālr.: 25719291
E-pasts: kristine.hartmane@talsi.lv
Apmeklētāju pieņemšanas laiki:
pirmdienās: 9.00 – 12.00 un 13.00 – 16.00;
otrdienās: 9:00 – 12:00 un 13:00 – 18:00;
ceturtdienās: 9.00 – 12.00 un 13.00 – 16.00.
Sociālā darbiniece darbā ar ģimenēm un bērniem:
Aina Āboliņa
Pilskalna iela 6, Sabile,
Talsu novads
Mob. tālr.: 26572328
E-pasts: aina.abolina@talsi.lv
Apmeklētāju pieņemšanas laiki:
pirmdienās un ceturtdienās:
9.00 – 12.00 un 13.00 – 16.00.
Sabiles aprūpes biedrība “Kalme”
Vadītāja:
Maija Dubro
Kr. Barona iela 6, Sabile,
Talsu novads
Tālr.: 63252631
Mob. tālr.: 26594157
E-pasts: saime1@inbox.lv
Veco ļaužu aprūpes nams.
Biedrība “Dālija”
Priekšsēdētāja:
Dzidra Siliniece
Ventspils iela 14, Sabile, Talsu novads
Mob. tālr.: 28622489
Ceturtdienās: 10.00 – 14.00
Pensionāru kultūras
pasākumu organizēšana, sociālā stāvokļa izzināšana un materiālās palīdzības
sniegšana.
Valsts sociālās aprūpes centra “Kurzeme” filiāle „Veģi”
Vadītāja:
Dace Kleinberga
„Veģi”, Abavas pagasts, p/n Sabile, Talsu novads
Tālr.: 63255147; 25755618(vadītāja)
E-pasts: dace.kleinberga@vsackurzeme.gov.lv
Labklājības ministrijas pakļautībā esoša iestāde, kura realizē sociālās aprūpes un sociālo pakalpojumu programmu cilvēkiem ar fiziskiem un psihoneiroloģiskiem traucējumiem.

 

Dalies ar šo: