Slēdz daļu Sabiles kultūras nama

10. maijā Sabiles pilsētas un Abavas pagasta pārvaldes vadītājs Zigmunds Brunavs saņēma pārsteigumu. Lēmumu no Būvniecības valsts kontroles biroja (BVKB) par Sabiles kultūras nama jaunā korpusa ekspluatācijas aizliegšanu.

Aizvadītā gada jūlijā BVKB veica kultūras nama apsekošana un pēc tam sastādīja aktu par darbiem, kurus nepieciešams paveikt ēkas uzlabošanai. Nelielus un steidzamus darbus pārvalde veica saviem spēkiem, bet papildu tiem birojs aktā bija norādījis, ka ēkai jāveic arī tehniskā izpēte. Šī gada 18. janvārī pārvalde saņēma speciālista izpētes rezultātus, kuros minēts gan pamatu neapmierinošais stāvoklis, gan plaisas sienās. Lai arī BVKB pārvaldei izpētes veikšanai deva termiņu līdz šī gada novembrim, tā tika veikta ātrāk, tāpēc arī rezultāti birojam tika nosūtīti ātrāk par noteikto termiņu. «Nedaudz pasteidzāmies, bet varbūt labi vien ir, ka visu izdarījām ātrāk. Nevar jau paredzēt, kas var notikt,» spriež Z. Brunavs.

Ēkas noveco

BVKB, balstoties uz izpētes rezultātiem, ir pieņēmis lēmumu par Sabiles kultūras nama jaunā korpusa ekspluatācijas aizliegšanu. Šo lēmumu pārvalde saņēma 10. maijā, tāpēc nedēļas nogalē paredzētais pasākums kultūras nama lielajā zālē nenotika. Un nenotiks, līdz problēmas nebūs novērstas. «Protams, tas bija šoks, bet domāju, ka nebūsim vienīgie, kuri nonāks šādā situācijā. Varam to saukt par traģēdiju, bet no tādām lietām nav pasargāts neviens. Būvniecības valsts kontroles birojs veic pārbaudes visās publiskajās telpās, kuras apmeklē liels cilvēku skaits.

Jāsaprot, ka jebkura ēka ar katru gadu noveco, nevis paliek jaunāka. Šī nosacīti jaunā korpusa būvniecība beidzās 1973. gada martā, tātad šai ēkas daļai ir jau 45 gadi,» stāsta pārvaldnieks.

Trešdien, 23. maijā, Z. Brunavs Talsu novada pašvaldībā tikās ar novada būvvaldes speciālistiem, pašvaldības izpilddirektoru Modri Jaunvalku un domes priekšsēdētāja vietnieku Normundu Tropiņu. Tika pārrunāti soļi, kā rīkoties tālāk. Rezultātā nolemts, ka līdz nākamās nedēļas beigām nepieciešams sagatavot projektēšanas uzdevumu, lai varētu izstrādāt tehnisko projektu. To, kad tieši varētu uzsākties remontdarbi, pārvaldnieks nevar prognozēt, viss ir atkarīgs no dokumentācijas sagatavošanas procesa. «Skaidrs, ka nekas netiek un netiks kavēts, un pirmie soļi jau ir sperti, lai viss pēc iespējas raitāk virzītos uz priekšu,» komentē Z. Brunavs.

Vienīgā slēgtā ēka mūsu pusē

Tā kā rezultāts par ēkas stāvokli bija negaidīts un remontdarbus nedrīkst atlikt, pārvalde tiem novirzīs līdzekļus, kas bija paredzēti kultūras nama vecās daļas jumta atjaunošanai. Tagad pārvaldei nāksies jumtu salabot saviem spēkiem, cik iespējams, lai ūdens neiekļūtu telpās, un uz jaunu jumtu var cerēt vēlāk. Saprotams arī, ka pārvalde ar saviem līdzekļiem visas problēmas novērst nevarēs, tāpēc Talsu novada domei būs jālemj par finansējuma piešķiršanu šim mērķim.

«Vasara ir klusā sezona, kad kolektīvi un pulciņi nedarbojas, tā ka šajā gadījumā nekas netiks traucēts. Esmu ticies ar kultūras nama vadību, lai pārspriestu esošo situāciju. Konkrētus lēmumus par kultūras nama darbību rudenī varēsim pieņemt vēlāk, jo nevaram zināt, kas notiks vasarā,» skaidro Z. Brunavs. Variantu, kur notikt pasākumiem un pulciņiem, ir, piemēram, Sabiles pamatskolas telpas.

BVKB mājaslapā pieejama ēku ekspluatācijas uzraudzības interaktīvā karte, kurā iespējams redzēt, kuras ēkas jau pārbaudītas un kādi ir pārbaužu rezultāti. Mūsu puses četros novados (Talsu, Mērsraga, Rojas un Dundagas) Sabiles kultūras nams pagaidām ir vienīgais, kuram ir sarkans apzīmējums, proti, ekspluatācija ir pilnībā vai daļēji jāpārtrauc. Tomēr ir vairāki objekti, kuriem ir dzeltens apzīmējums, un tas nozīmē: drošība ir jāuzlabo; konstatēti trūkumi, kas ietekmē ēkas drošumu. Dundagā šādas ēkas ir trīs: bērnudārzs, pamatskola un vidusskola. Talsu novadā — profesionālās izglītības kompetences centra «Rīgas Valsts tehnikums» Laidzes teritoriālā struktūrvienība. Mērsraga un Rojas novadā nav nevienas ēkas ar sarkanu vai dzeltenu apzīmējumu, bet gan tikai ar zaļu, kas nozīmē, ka apsekotās ēkas ir teicamā vai labā stāvoklī.

Jāņem vērā, ka virkni ēku vēl tikai paredzēts apsekot. Šī gada plāns pieejams BVKB mājaslapā, un tur redzams, ka pārbaudes tiks veiktas vairākās skolās, bērnudārzos un citās ēkās.

Mārīte Jankeleviča
“Talsu vēstis”, 2018.gada 29.maijā
marite@talsuvestis.lv
63223336

 

Dalies ar šo: