Skolā gads sācies – piepildīts ar labiem darbiem un sasniegumiem

Aizritējis 2017.gada pirmais mēnesis, un skolā tas jau ir piepildīts ar labiem darbiem un sasniegumiem.

Ar mūsu skolas pedagogu atbalstu bērni ne tikai ikdienā apgūst zināšanas, bet skolēniem ir dota iespēja izkopt savus talantus, individuālās prasmes, piedalīties ārpusstundu aktivitātēs un pasākumos.

18.janvārī notika skolas “Skatuves runas konkurss 2017” 1.-9.klasei. Tajā piedalījās 25 runātāji.1.-4.klašu grupā labākie bija: L.Feldmane, E.Zvaigzne, V.Krastiņa, L.Liepiņš, V.Feldmane , E.Līgotne, K.Valters. 5.-9.klašu grupā labākie: A.Ziediņa, K.Hartmanis, I.Ošenbergs, R.Jekuma.   Februārī starpnovadu runas konkursā Talsos skolu pārstāvēs 1.kl.grupā – L.Feldmane (skolotāja J.Segliņa) un 2.-4.kl. grupā – V.Feldmane (skolotāja S.Jurjaka)

20.janvārī skolēni no 5.-9.klasei piedalījās Sabiles Kultūras nama organizētajā Barikāžu atceres pasākumā Pedvālē, kurā atmiņās par vēsturiskajiem notikumiem pirms 26 gadiem dalījās tēlnieks Ojārs Arvīds Feldbergs, barikāžu dalībnieks Aivars Briuņa. Skolēni dziedāja patriotiskas dziesmas.

26.janvārī plkst.17:00 mūsu skolā  sagaidījām nākamos pirmklasniekus un viņu vecākus uz pirmo tikšanos ar klases audzinātāju un skolas direktori. Bērni parādīja savas zināšanas burtu pasaulē, priecīgi apskatīja klašu telpas, un izspēlēja spēles – izlēca “klasītes”, izstaigāja “pa pēdiņām” skolas gaitenī. Šīs aktivitātes skolotājas kā dāvanu bērniem sagatavoja ziemas brīvdienās.

Skolēni piedalījās Jelgavas Starptautiskā Ledus skulptūru festivāla ietvaros organizētajā kolāžu konkursā “Karnevāls” Latvijas skolu 1.-4.klašu kolektīviem, kur bērniem bija iespēja radoši izpausties. Konkursā piedalījās 143 klases jeb 2700 skolēni no visas Latvijas. Darbus vērtēja Jelgavas mākslinieki. Ar interesantām kolāžām piedalījās mūsu skolas 1.klase (skolotāja Jautrīte Segliņa), 3.klase (skolotāja Sarmīte Jurjaka) un 4.klase (skolotāja Aivita Raiceva).

Šoreiz konkursa galveno balvu –  apmaksātu braucienu visai klasei uz 19. Starptautisko Ledus skulptūru festivālu Jelgavā – ieguva mūsu skolas 3.klase. Vēl 25 klasēm no Latvijas žūrija piešķīra simpātijas balvu — ielūgumus uz festivālu. Liels prieks, ka starp tām ir arī mūsu 1.klase un 4.klase, tātad arī ielūgumus festivāla apmeklējumam. Konkursam iesūtītās kolāžas būs iespēja apskatīt no 8. februāra izstādē Jelgavas kultūras nama otrā stāva galerijā.

No 30.janvāra līdz 3.februārim skolā rit Projektu nedēļa. Šogad mūsu tēma – “Vesels cilvēks drošā vidē”. Katra klase izvēlējusies savu virzienu, tematu, kurā radoši izpausties. Bērni darbojas kopā ar skolotājiem, dodas mācību ekskursijās. 2.klase apmeklē Talsu novada muzeju, lai piedalītos programmā “No tumsas uz gaismu”, iepazīsies ar vaska sveču liešanu.

Mūsu skola ir saņēmusi badmintona komplektu no Latvijas Badmintona federācijas. Skolēniem sporta stundās ir iespējas trenēties šajā sporta veidā. Projektu nedēļas ietvaros trīs dienas notiek badmintona turnīrs starp 2.-9.klašu grupām. Tas ir kas nebijis mūsu skolēniem, un visi ar prieku tajā iesaistās.

Piektdien, 3.februārī, notiks projektu prezentācijas pa klašu grupām, kad katra klase demonstrēs Projektu nedēļā paveikto.

Arī plānoto ieceru, pasākumu, kam jāgatavojas, vēl daudz.

1.-4.klašu ansamblis gatavojas dalībai popgrupu konkursam “No baroka līdz rokam”, 5.-9.klašu ansamblis piedalīsies starpnovadu skolu vokālās mūzikas konkursā “Balsis 2017”  mūzikas skolotājas I.Čaunānes vadībā, mazo formu uzvedumu konkursā piedalīsies leļļu teātra pulciņa dalībnieki, kurus vada skolotāja Sarmīte Jurjaka, savukārt tautas deju kolektīvs, tā vadītāja Baiba Volfa gatavojas tautas deju kolektīvu skatei, kas notiks martā.

Vēlam visiem – skolēniem, pedagogiem – izturību, pacietību un labus panākumus!

Par aktualitātēm skolā, notikušajiem pasākumiem, sasniegumiem tuvāk varat iepazīties arī skolas mājas lapā www.sabilesskola.lv.

R.Blāze, Sabiles vidusskolas direktore

Dalies ar šo: