Skaists akcents pilsētas simtgadē – iesvētīts Sabiles jaunais karogs

Elīna Lāce, «Talsu Vēstis»

Aprit 100 gadi, kopš Sabilei 1917. gadā piešķirtas pilsētas tiesības. Šim notikumam par godu 4. aprīlī Sabiles luterāņu baznīcā iesvētīja pilsētas jauno karogu, tādējādi atklājot simtgades svinību pasākumu virkni. Šī diena karoga iesvētīšanai nav izvēlēta nejauši — 1253. gada 4. aprīlī rakstos pirmo reizi minēts Sabiles vārds.

Svinīgajā notikumā mācītājs Atis Freipičs klātesošajiem — dažādu paaudžu pilsētas iedzīvotājiem un viesiem — atgādināja divas Bībeles rakstvietas. «Ja Tas Kungs namu neuzceļ, tad darbojas velti, kas gar to strādā. Ja Tas Kungs pilsētu neapsargā, tad velti sargs nomodā. Ir velti, ka jūs agri ceļaties un vēlu paliekat nomodā un ēdat savu maizi ar rūpēm; saviem mīļajiem Viņš to bagāti dod miegā,» vēsta 127. psalms. Savukārt Mateja evaņģēlijā atspoguļots gadījums, kad mācekļi kopā ar Jēzu iekāpa laivā. «Liela vētra sacēlās jūrā, tā ka viļņi laivai gāzās pāri, bet Viņš gulēja. Un tie piegāja pie Viņa un modināja Viņu, sacīdami: «Kungs, palīdzi mums, mēs grimstam!» Un Viņš uz tiem saka: «Kam esat tik bailīgi, jūs mazticīgie?» Un Viņš cēlās, apsauca vēju un jūru, un iestājās pilnīgs klusums,» teikts Mateja evaņģēlija 8. nodaļā.

Mācītājs vērsa uzmanību uz to, ka šīs rakstvietas runā par mieru un nemieru, paļāvību un šaubām, norādot, ka diez vai starp klātesošajiem atradīsies kāds, kuram šīs izjūtas būtu svešas. Protams, nemiera vietā visi kāro pēc miera, kādu var dot vien Dievs, bet Viņam mūsu dzīves vētrās atliek vien tāpat jautāt: «Kam esat tik bailīgi, jūs mazticīgie?»

«Tas nav teikts tikai tiem dažiem mācekļiem tur, laivā Galilejas ezerā. Tas ir teikts visiem mums, katram cilvēkam šai pasaulē. Katru reizi, kad mūs pārņem šaubas un nedrošība, Kristus vaicā: «Kur ir jūsu ticība?» vai «Kādēļ jums nav ticības?» Apsaukdams vēju, Viņš skaidri parāda, kam pieder visa vara šajā pasaulē. Un tomēr — cik bieži mēs baiļojamies, cik bieži saucam uz Dievu: «Kungs, mēs grimstam!» Ir labi, ja tā tūlīt darām, bet ir tik daudz gadījumu, kad vispirms mēs izmēģinām neskaitāmi daudz citu glābšanās iespēju, un tikai tad, kad redzam, ka tās nelīdz, griežamies pie Dieva,» vērtēja A. Freipičs.

Par labu zīmi viņš nosauca to, ka svētku reizē altāra priekšā ir novada ļaudis no dažādām jomām, atnākuši pēc Dieva svētības. «Jā, mums katram ir smagi jāstrādā un jādarbojas, cik spējam, tomēr tik svarīgi ir, ka pāri visam paļaujamies uz Dieva žēlastību, kas visu vada,» atgādināja mācītājs. Ilustrācijai viņš pieminēja slaveno pasažieru tvaikoni «Titāniks» — nākamnedēļ apritēs 105 gadi, kopš šis, par nenogremdējamu dēvētais kuģis devās pirmajā un vienīgajā braucienā. «Tika uzskatīts, ka pasaule ir sasniegusi tādu varenību, tādu gudrību un varēšanu, ka Dievs vairs nav vajadzīgs, un mēs redzam, ar ko tas beidzās,» salīdzināja A. Freipičs.

Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā mācītājs iesvētīja jauno karogu, lai tas kalpo Sabiles pilsētas godam, un lūgšanā iestājās par to, lai Dievs svētī šo pilsētu, novadu un valsti. «Apgaismo mūsu sirdis,» lūdza A. Freipičs, saulei bagātīgi spīdot pa senās ēkas logiem.

Talsu novada domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks Normunds Tropiņš pauda, ka Sabile esot vērtība pati par sevi, pateicoties cilvēkiem, kas šajā pilsētā dzīvo un pašaizliedzīgi strādā.

Sabiles pilsētas un Abavas pagasta pārvaldes vadītājs Zigmunds Brunavs sprieda, ka šajā dienā ar lieliem burtiem vēsturē un mūžībā tiekot ierakstīts Sabiles vārds. «Mūsu pilsētai ir savs karogs. Pilsēta jau nav tikai ielas, tilti vai ēkas, bet arī mēs, cilvēki. Apsolu godam turēt un vienmēr augstu nest šo karogu, lai vienmēr un visur tas ir atpazīstams kā Sabiles simbols,» solījās pārvaldnieks.

Karoga izveides idejas autore, agrākā Sabiles novada domes priekšsēdētāja Lolita Neilande—Frīdenberga atklāja, ka šī iecere radusies iepriekšējos Dziesmu svētkos, redzot, cik lepni tiek nests Talsu novada karogs. «Man šķita, ka manai dzimtajai pilsētai arī noteikti vajadzētu šādu simbolu,» viņa atzina.

Skaisto karogu noauda māksliniece Antra Auziņa-Bajāre, savukārt mākslinieks Andris Millers radīja karoga turētāju. Karoga iesvētīšanā viņi bija līdzās savam veikumam kopā ar pašvaldības un pilsētas pārvaldes pārstāvjiem, bijušajiem Sabiles pilsētas un novada vadītājiem un pilsētas Goda pilsoņiem.

Fotogrāfijas no pasākuma skatāmas šeit (foto: M.Rake-Lasmane un S.Poriņa)

Dalies ar šo: