SIA “Talsu namsaimnieks” informē

SIA “Talsu namsaimnieks” informē, ka no 1. februāra stāsies spēkā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes apstiprinātais jaunais siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifs – 61,55 eiro par megavatstundu (bez PVN 12% apmērā). Tas attieksies uz Ģibuļu, Laidzes, Virbu, Laucienes, Lībagu un Abavas pagastu un uz Stendes, Valdemārpils un Sabiles pilsētu.

SIA “Talsu namsaimnieks” līdzšinējā un jaunā tarifa izdevumu pozīciju salīdzinājums:

Izmaksu pozīcijas Jaunais tarifs (61,55 eiro/MWh)

Bez PVN

Līdzšinējais tarifs (56,55 eiro/MWh)

Bez PVN

Kurināmais 20,18 21,89
Darba algas 16,52 11,61
Pamatlīdzekļu nolietojums 9,03 7,20
Elektrība un ūdens 4,80 4,37
Pārējās mainīgās izmaksas 2,13 2,54
Pārējās pastāvīgās izmaksas 1,41 0,60
Iekārtu remonti 2,23 1,67
Dabas resursu nodoklis 0,11 0,13
Kredīta procenti 0,20 0,18
NĪN un ŪIN 0,78 0,98
Peļņa 4,16 5,38
Dalies ar šo: