Sapņi tomēr piepildās – Sabiles veco ļaužu namam uzlikts jauns jumts

Aizvadītais 2018.gads Sabiles aprūpes biedrības “Kalme” veco ļaužu nama klientiem bija piepildīts ar dažādiem pasākumiem un notikumiem. Viens no tiem bija ar svarīgu akcentu – nama simtgadīgai ēkai tika uzlikts jauns jumts.

Vairāku gadu garumā, rakstot projekta pieteikumus Eiropas Lauksaimniecības fondam lauku attīstībai ar nosaukumu „Lai sapņi piepildās”, tas beidzot tika atbalstīts 2018.gada janvārī, un no ES līdzekļiem projekta realizācijai tika piešķirti 18000,00 euro. Ēka, kurā atrodas veco ļaužu nams, ir Talsu novada pašvaldības īpašums, tādēļ  novada dome projekta realizācijai piešķīra līdzfinansējumu 6506.00 euro, mūsu biedrībai atlika ieguldīt jumta nomaiņā 300,00 euro.

Vairākus mēnešus aizņēma projekta realizācijas organizatoriskie pasākumi, kas noteikti ES līdzekļu apguves noteikumos, un praktiskais jumta nomaiņas darbs tika uzsākts oktobra mēnesī.

Darbus veica SIA „ERTEKS” brigāde – cenu aptaujas uzvarētāji. Brigādes puiši ar ļoti lielu atbildību veica vecā jumta demontāžu un jaunā seguma uzklāšanu. Apbrīnojami, bet remonta darbi notika bez raksturīgā celtniecības haosa, būvgružu kaudzēm, netraucējot namiņa klientu ikdienas ritmam. Neatņemama bija veiktā remontdarbu labā kvalitāte. To atzina arī vienmēr principiālais un pieredzes bagātais būvuzraugs Andris Girniuss. Ļoti zīmīgi bija viņa vārdi Talsu TV uzņemtajā reportāžā par ES projekta realizācijas gaitu mūsu namiņā: „Ziemassvētkos šī vecā simtgadīgā ēka beidzot tikusi pie „jaunas cepures” un tai sācies jauns laika ritums”.

Veiksmīga un lietišķa bija biedrības projekta vadītājas sadarbība ar Valsts atbalsta un LEADER pasākumu daļas vecāko referentu Jāni Dimantu, kas nekad neliedza savu profesionālo padomu.

Kopīgiem spēkiem šis ilgi lolotais sapnis nu ir piepildījies, projekts ir sekmīgi realizēts. Priecēja pats projekta realizācijas process, kas vienlaicīgi uzlika biedrības veco ļaužu nama apkalpojošajam personālam turpmākajā darbā papildus atbildību par arvien labāku, pilnvērtīgāku, kvalitatīvāku sociālo pakalpojumu sniegšanu namā esošajiem 24 senioriem. Jaunais gads veco ļaužu nama ēkai nesīs atkal jaunus izaicinājumus, jo tās funkcionalitātes uzlabošanai vēl daudz ieceru, kuras jāīsteno.

Maija Dubro,
Sabiles aprūpes biedrības “Kalme”
valdes locekle

Dalies ar šo: