Saņemtie apkures rēķini par janvāri – augstāki nekā ierasti

SIA “Talsu namsaimnieks” vērsušies daudz Talsu novada iedzīvotāju, paužot sašutumu par augsto siltumenerģijas rēķinu par janvāri. Tā pieaugumu izskaidro divi faktori – siltumenerģijas skaitītāju reģistrēšanas datums un zemā gaisa temperatūra janvārī.

Siltumenerģijas rēķina par janvāri, to teritoriju iedzīvotājiem, kur šo pakalpojumu nodrošina SIA “Talsu namsaimnieks” (Pastendē, Laidzē, Zvirgzdos, Sabilē, Valdemārpilī, Stendē, Virbos, Laucienē un Mundigciemā), pieaugumu ietekmē tas, ka apkures mēnesis janvārī bija par vienu nedēļu ilgāks, nekā parasti.

Ja ierasti siltumskaitītāju rādījumus nolasa 25. datumā (attiecīgi 25. decembrī), tad šoreiz tos reģistrēja 1. (attiecīgi 1. februārī) datumā. Tas tādēļ, ka no 1. februāra stājās spēkā jaunais siltumenerģijas tarifs un, reģistrējot rādījumus 1. datumā, uzņēmums nodrošina korektu rēķina sastādīšanu. Savukārt februārī siltumenerģijas rēķins tiks sastādīts par 24 apkures dienām.

Tāpat jāņem vērā, ka janvāris bija salīdzinoši aukstāks, nekā decembris. Ja decembrī gaisa temperatūra sasniedza līdz pat +14 grādus, tad janvārī tā noslīdēja līdz pat – 20 grādiem.

Iedzīvotājiem jāsaprot, ka siltumenerģijas patēriņu ēkās ietekmē arī māju tehniskais stāvoklis. Nereti daudzdzīvokļu mājās siltumenerģijas patēriņu varētu samazināt, ieguldot finansējumu, piemēram, ārdurvju un logu nomaiņā. Lieli siltuma zudumi rodas, ja ēkai nav nosiltināti bēniņi. SIA “Talsu namsaimnieks” var apsekot ēkas un sastādīt nepieciešamo darbu sarakstu, bet darbu īstenošanai nepieciešams mājas iedzīvotāju vairākuma lēmums.

Ja nepieciešamas detalizētas atbildes uz atsevišķiem jautājumiem par katras personas individuālo situāciju, tad tās var saņemt, vēršoties uzņēmuma birojā Ezeru laukumā 2, Talsos, vai rakstot uz e – pastu: info@talsunamsaimnieks.lv

Inita Fedko

Talsu novada pašvaldības

Sabiedrisko attiecību nodaļas

Komunikācijas speciāliste

Dalies ar šo: