Sabiles Vīna svētkos varēs iegādāties grāmatu “Toreiz Sabilē”

Tuvojas Sabiles Vīna svētki, kuros būs iespēja iegādāties arī Ināras Šteinbergas grāmatu par Sabili “Toreiz Sabilē”, kura tika izdota 2018. gada nogalē. Vīna svētku laikā (27. jūlijā) varēs saņemt arī autores autogrāfu, jo autore viesosies Sabiles bērnu bibliotēkā (Talsu ielā 1/7).

Grāmatā “Toreiz Sabilē” ir iekļautas vairāk kā 600 fotogrāfijas, avīžu ziņas, 43 personu atmiņas par ļaudīm un notikumiem Sabilē. Tas viss 450 lappusēs. Grāmatas formāts: 17 x 24 cm. Grāmata ir izdota cietajos vākos.

Grāmata pieejama:
– Sabiles bērnu bibliotēkā (Talsu ielā 1/7, Sabile), zvanot Rudītei Matisonei: tālr. 28379890;
– ziedu veikalā “Īve” (Rīgas ielā 9, Sabile), zvanot Anitai Dindendorfai: tālr. 29169862.

Sīkākas ziņas un atbildes uz jautājumiem par grāmatu saņemamas, zvanot vai rakstot grāmatas autorei Inārai Šteinbergai: tālr. 26357585; e-pasts: inara48@inbox.lv

Sanda Poriņa,
Sabiles tūrisma informācijas centrs

Dalies ar šo: