Sabiles pirmsskolas izglītības iestāde “Vīnodziņa” aicina darbā pirmsskolas skolotāju

Sabiles pirmsskolas izglītības iestāde “Vīnodziņa” aicina darbā pirmsskolas skolotāju
(2 slodzes).

Pretendentam jāiesniedz šādi dokumenti:

– Iesniegums, Aptauja;

– Pretendenta aptaujas lapa;

– Izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;

– Mūzikas nodarbības vai tematiska pasākuma apraksts.

Dokumentus iesūtīt pa pastu, norādot adresātu, vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Sabiles pirmsskolas izglītības iestādē “Vīnodziņa” ar norādi “Konkursam uz vakanto pirmsskolas skolotāja amatu”. (Adrese: Abavas iela 5, Sabile, LV-3294)

Nolikums par konkursu

Tālrunis uzziņām: 29341409.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš – 2019. gada 26. augusts plkst. 17.00

Dalies ar šo: