Sabiles pamatskolā notika jubilejas pasākums “Sabiles pamatskolai – 100”

Sakarā ar vēstures notikumu – 100 gadiem, kopš Sabilē dibināta pamatskola, 7.decembrī skolā notika jubilejas pasākums “Sabiles pamatskolai – 100”.

Tā ietvaros notika skolas vēstures materiālu krātuves, fotoizstādes atklāšana “Skola cauri gadsimtam” atklāšana, svētku koncerts “Tev, skola!”.

Jubilejas gadadiena ir vienreizēja iespēja ieskatīties skolas vēstures lappusēs, iepazīties ar nozīmīgiem skolas vēstures faktiem, lai katra paaudze zinātu savas skolas vēsturi.

Skola gadu gaitā ir veidojusies, attīstījusies līdzi laikam, vēsturiskajiem notikumiem, mainījusi atrašanās vietas. Vairākas paaudzes ir gājušas gaismas ceļu no 6 klašu pamatizglītības līdz vidējai izglītībai.

Ikvienam skolā pavadītais laiks ir spilgts un neaizmirstams, tas atstāj neizdzēšamas pēdas personībā un turpmākajā sevis pilnveidošanas ceļā. Tas ir laiks, pie kura mēs gribam atgriezties, un atceramies to ar nostaļģiju sirdī.

Ejot cauri gadiem, mainoties paaudzēm, sekojot līdzi straujajam dzīves ritmam, skola saglabājusi savu gaisotni, nododot tradīcijas nākamajām paaudzēm.

Skolas vēsturi veidojuši pašaizliedzīgi, radoši un gudri skolu direktori un pedagogi. Mums bija gods sveikt klātienē bijušos skolas direktorus Līviju Jansoni, Zentu Kalniņu, Vilni Bumbieru un Ilzi Anitu Bērziņu, ieklausīties viņu atmiņās par darbu Sabiles skolā.

Interesentiem bija iespēja apskatīt skolas vēstures materiālu krātuvi un fotoizstādi “Skola cauri gadsimtam”, kopā apspriežot vēsturiskos skolas notikumus, nozīmīgus mirkļus no skolas dzīves.

Skolā sagaidījām viesus – bijušos skolotājus, darbiniekus, absolventus, vecākus. Skolu jubilejā sveica Sabiles pilsētas un Abavas pagasta vadītājs Zigmunds Brunavs, bērnudārza “Vīnodziņa” vadītāja Zane Cīrule un Sabiles kultūras nama vadītāja Gerda Zeberiņa.

Skola ir dzīva, tajā mājo draudzīga saime, kopā skolēniem, skolotājiem, vecākiem un darbiniekiem ejot izaugsmes ceļu, svinot svētkus un stājoties pretī izaicinājumiem.

Gadu gaitā skolā ienākušas pārmaiņas: pilnveidota skolas materiālā bāze, ar ESF atbalstu ir labiekārtoti dabaszinību kabineti, skolēni sporto sporta hallē, skola atkal savietojusies “Lielajā skolā”, atjaunotas un labiekārtotas vairākas klašu telpas, mācību procesā tiek izmantotas mūsdienīgas informācijas tehnoloģijas.

Pašlaik projekta “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” ietvaros ar Talsu novada pašvaldības finansiālu atbalstu skolā tiek aprīkotas klašu telpas ar mūsdienīgām informācijas tehnoloģijām, jaunām ergonomiskām mēbelēm skolēniem, ir uzsākts darbs pie dokumentācijas izstrādes skolas un klašu telpu sakārtošanai.

Skola ir dzīva, tajā mājo draudzīga saime, kopā skolēniem, skolotājiem, vecākiem un darbiniekiem ejot izaugsmes ceļu, svinot svētkus un stājoties pretī izaicinājumiem.

Mūsu ikdienas darbs veido skolas vēsturi, dara gaišu, neatkārtojamu katru skolas dienu: skolēni, kas nāk ar savu dzirkstošo nemieru, zinātkāri, savu interesanto dzīves redzējumu, skolotāji, kuri iedvesmo un sēj ticību labajam, un darbinieki, kas vienkārši dara un rūpējas.

Vairāk fotogrāfiju no pasākuma apskatāmas šeit.

Rudīte Blāze,
Sabiles pamatskolas direktore

Dalies ar šo: