Sabiles Mūzikas un mākslas skola uzņem audzēkņus jaunajam mācību gadam

Sabiles Mūzikas un mākslas skola

uzņem audzēkņus 2016./17. māc.g.

 

Mākslas nodaļā – Vizuāli plastiskā māksla

Mācību ilgums 7 gadi

No 7 gadu vecuma un vecākus

Mūzikas nodaļā –

 Instrumentālā mūzika – Klavierspēle

Vokālā mūzika – Kora klase

 Mācību ilgums 8 gadi

No 7 gadu vecuma un vecākus

 Instrumentālā mūzika – Flautas spēle

 Mācību ilgums 6 gadi

No 7 gadu vecuma un vecākus

 

Uzņemšana 30. un 31.augustā un 1. septembrī no plkst. 10.00- 16.00 Sabiles Mūzikas un mākslas skolā, Ventspils ielā 14, Sabilē.

 

Uz uzņemšanu ierasties kopā ar kādu no vecākiem, ņemot līdzi dzimšanas apliecību

Uzziņas pa tālruni 63252196, 26499437

 

Mācību gada sākums 1. septembrī plkst. 12.00

Dalies ar šo: