Sabiles Mūzikas un mākslas skolā 21. martā plkst. 14.00 netradicionālo mūzikas instrumentu ansambļu festivāls

21. martā plkst. 14.00
Sabiles Mūzikas un mākslas skolas zālē
Netradicionālo mūzikas instrumentu ansambļu festivāls
“Lai prieks!“

Muzicēsim, priecāsimies un kopā būsim
Sabiles Mūzikas un mākslas skolas 28. dzimšanas dienā.

Piedalīsies arī viesi no Talsu PII “Saulīte”, Valdemārpils MMS, Ugāles MMS un Piltenes MS.

Mīļi aicināti klausīties!

Sabiles mūzikas un mākslas skola_28 dzimšanas diena

Dalies ar šo: