Sabiles mākslas skolas un PII “Vīnodziņas” audzēkņi apmeklē izstādi un greizos spoguļus.

Sabiles mākslas, kultūras un tūrisma centrā ir izstādīta izstāde “Es piederu šeit”, Izraēlas vietas un skati bērnu grāmatu ilustrācijās. Centrs izstādes ietvaros piedāvā ielūkoties greizajos spoguļos. Apskatīt izstādi un ielūkoties greizajos spoguļos bija ieradušies Sabiles mākslas skolas audzēkņi un  pedagogi, kā arī Sabiles pirmsskolas izglītības iestādes “Vīnodziņa” bērni un pedagoģes.

Paldies par interesi un bērnu smiekliem saka-Sabiles mākslas, kultūras un tūrisma centra kolektīvs.

 

Dalies ar šo: