Sabiles mākslas, kultūras un tūrisma centrs aicina darbā direktoru

Talsu novada pašvaldība izsludina konkursu uz
Sabiles mākslas, kultūras un tūrisma centra
direktora amatu
(prof. kods 1431 01)

Talsu novada pašvaldība aicina darbā Sabiles mākslas, kultūras un tūrisma centra direktoru

 Prasības pretendentiem (-ēm):

 • II līmeņa augstākā izglītība kultūras vadībā, vadībzinātnēs vai komunikāciju zinātņu jomā.
 • Pieredze kultūras iestāžu vadībā ne mazāka par 2 gadiem pēdējo 10 gadu laikā vai pieredze sabiedriskajās attiecībās vai radniecīgā specialitātē vai līdzīga rakstura koordinējošā vai konsultatīvā darbā ne mazāk par 2 gadiem pēdējo 10 gadu laikā.
 • Labas latviešu, angļu un krievu valodas zināšanas mutvārdos un rakstiski.
 • B kategorijas autovadītāja tiesības.
 • Augsta apmeklētāju apkalpošanas kultūra, labas saskarsmes, komunikācijas un prezentēšanas spējas.
 • Labas iemaņas lietišķajā un literārajā sarakstē, lietišķās etiķetes zināšanas.
 • Iniciatīva, vēlme un prasme sadarboties, organizatora spējas.

Galvenie pienākumi:

 • Pārraudzīt un nodrošināt centra darbu, apstiprinātā centra budžeta finanšu līdzekļu ietvaros un atbilstoši valdījumā nodotajai mantai;
 • Izstrādāt detalizētu Sabiles mākslas, kultūras un tūrisma centra (turpmāk — Centra) darbības plānu un budžetu;
 • Organizēt un izstrādāt nepieciešamo dokumentāciju Centra darbības nodrošināšanai un pasākumu norisei;
 • Nodrošināt kultūras un mākslas programmas, organizēt, plānot un vadīt pasākumus Centrā un pilsētā, nodrošināt pasākumu publicitāti un mārketinga aktivitātes.
 • Sagatavot reklāmas tekstus masu saziņas līdzekļiem, aktualizē informāciju Sabiles pilsētas mājaslapā, Talsu novada mājaslapā un sociālo tīklu vietnēs.
 • Plānot un īstenot dažādu formu un satura kultūras projektus, nodrošinot augstas mākslinieciskās kvalitātes un plašai mērķauditorijai pieejamu piedāvājumu.
 • Nodrošināt viesmākslinieku servisa menedžmentu sadarbībā ar tūrisma informācijas centriem — avio un sauszemes transporta biļešu rezervēšanu un iegādi, viesnīcu rezervēšanu u.c.

Pieteikumam jāsatur:

 • dzīves apraksts (CV);
 • motivācijas vēstule;
 • prasībām atbilstošas augstākās izglītības dokumentu kopijas;
 • redzējums par Talsu novada pašvaldības iestādes “Sabiles kultūras, mākslas un tūrisma centrs” darbības organizēšanu un iespējamiem pakalpojumu apjoma un kvalitātes pilnveidošanas pasākumiem (ne vairāk kā divas A4 formāta lapas datorrakstā);
 • B kategorijas autovadītāja apliecība;
 • pretendents var iesniegt amata pienākumu izpildei atbilstošu papildus apmācību apliecinošu dokumentu kopijas, kas apgūtas pēdējo 3 gadu laikā, atsauksmes vai rekomendācijas.

Pieteikumu, kam jāsatur visi iesniedzamie un prasībām atbilstošie dokumenti, var iesūtīt pa pastu norādot adresātu — Talsu novada pašvaldībā, Kareivju ielā 7, Talsos, LV-3201, iesniegt slēgtā aploksnē, ievietojot aploksni pie Pašvaldības ēkas ārdurvīm (Kareivju ielā 7, 2. korp.) novietotajā pastkastē, uz aploksnes norādot “Konkursam uz Sabiles mākslas, kultūras un tūrisma centra direktora amatu” vai iesūtīt e-pastā personaldala@talsi.lv (e-pastā iesūtītajam pieteikumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu). Uz aploksnes vai e-pastā jābūt norādei “Konkursam uz Sabiles mākslas, kultūras un tūrisma centra direktora amatu”.

Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana līdz 2021. gada 5. janvārim plkst. 17.00; pēc šī termiņa iesniegtie, iesūtītie vai saņemtie pieteikumi netiek izvērtēti.

Pieteikumu izvērtēšanas komisija sazināsies tikai ar tiem pretendentiem, kuri tiks uzaicināti dalībai darba intervijā.

Saskaņā ar amata klasifikāciju Sabiles mākslas, kultūras un tūrisma centra direktora amata atlīdzība ir no EUR 1200 līdz EUR 1382.

Dalies ar šo: