Sabiles mākslas, kultūras un tūrisma centra ārtelpas atklāšana

2021. gada pavasaris sevi koši pieteica 30. aprīļa pēcpusdienā Sabilē: pilsētas laukuma bruģis, kas pēc dzīvas rosības ilgojās jau kopš tā atklāšanas 2019. gada Karstvīna svētkos, sagaidīja lielus un mazus soļus. Laukuma staltajā mastā Latvijas karogu pacēla Talsu novada domes priekšsēdētāja Sandra Pētersone un Sabiles pilsētas un Abavas pagasta pārvaldes vadītājs Zigmunds Brunavs, klātesot novada domes priekšsēdētajas vietniekam Dainim Karolam, izpilddirektorei Ievai Krēķei, kultūras un sporta attīstības nodaļas vadītājai Egitai Murauskai, kultūras daļas vadītājai Madarai Aizgrāvei u.c.

Pilsētas laukuma plašums un reljefs ļauj tajā notikt dažāda satura nodarbībām arī valstī noteikto ierobežojumu apstākļos, tālab klātesošie varēja būt distancēti liecinieki Sabiles mūzikas un mākslas skolas audzēkņu ārtelpas zīmēšanas nodarbībai pedagogu Zintas Ošenbergas, Elīnas Stariņas, Ingritas Leinbergas un Andra Millera vadībā.

Savukārt drošā attālumā uz plosta Abavā savas nacionālās muzikālās prasmes viens otram ierādīja un duetus ieskandināja mūzikas pasniedzēji Līva Birkenšteina no Talsiem un Rae Fabre no Lionas (Francija).

Iniciatīvu šo mākslas nodarbību norisei savu vēl slēgto durvju priekšā izrādīja jaundibinātais Sabiles mākslas, kultūras un tūrisma centrs. Kolīdz zaļā gaismā drīkstēs rotāties ne tikai plaukstošie koki, bet arī kultūras un tūrisma iestādes, tā atjaunotais sinagogas nams un tā saimnieces Ginta Petra un Sanda Poriņa laipni gaidīs ikvienu interesentu, ļaujot ieskatīties ēkas vēsturē un līdzdarboties šodienā: senākas un ne tik senas pagātnes liecības ir apkopotas foto ekspozīcijā, kas tapusi sadarbībā ar Talsu novada muzeju.

Savukārt ar vēstījumu par un ap “Jēkaba ceļa kultūras mantojumu un mākslas jaunrades magnētiem” (ERAF projekts, kura ietvaros ir atjaunota gan Sabiles sinagoga, gan pilsētas laukums) Sabiles mākslas, kultūras un tūrisma centrā kopš piektdienas ir piestājis pats Hercogs Jēkabs. Viņu cauri pagājušajiem un uz nākamajiem laikiem šurp atvilināja ne tikai ziņkāre un atbildība par notiekošo Sabilē, bet arī gleznotājs Ritums Ivanovs. Ikviens centra apmeklētājs būs sirsnīgi aicināts nākt ar savu vēsti, relikviju, liecību, ko Jēkaba jaudīgā pasta kaste cieņpilni glabās un nodos nākamībai.

Ginta Petra, Sabiles mākslas, kultūras un tūrisma centrs
Vairāk fotogrāfiju par atklāšanas norisi skatāmas galerijā.
Fotogrāfijas: Sabiles tūrisma informācijas centrs

Dalies ar šo: