Sabiles aprūpes biedrība Kalme un Nodibinājums „Talsu novada fonds” parakstīja līgumu par projekta „Tad, kad ziedēs ceriņi un liepas..” realizēšanu

Sabiles aprūpes biedrība  Kalme  un Nodibinājums „Talsu novada fonds”  š.g. 29.aprīlī  parakstīja līgumu par projekta „Tad, kad ziedēs ceriņi un liepas..” realizēšanu  Sabilē Kr. Barona ielā 6.

Projekts  tiks realizēts projektu programmas „Savu vidi veidojam paši”. Tika atbalstīta aktivitāte- iegādāties jaunus atpūtas solus Sabiles veco ļaužu  nama klientu vajadzībām.

Sabiles aprūpes biedrības kolektīvs ikdienā rūpējas par savas iestādes un tās apkārtnes sakoptību  un  visus izdevumus ēkas uzturēšanai un zemes platības apsaimniekošanai sedz biedrība. Mūsu nelielā budžeta ietvaros 2015.gadā tika veikta minētās ēkas galu siltināšana, 7 logu nomaiņa un atjaunots fasādes krāsojums. Tika demontēta esošā malkas šķūņa fiziski un morāli nokalpojošā piebūve un tās vietā uzcelta veļas žāvēšanas nojume.

Regulāri tiek sekots ēkas apkārtnes sakārtošanai un estētiskā izskata uzlabošanai, kas ir obligāts priekšnoteikums visas Sabiles pilsētas vizuālajam izskatam. Pārsvarā visi apkārtējās vides sakārtošanas darbi notiek ar biedrības darbinieku un brīvprātīgo darba veicēju palīdzību.

Pie iepriekšējā gadā skaisti sakārtotās ēkas fasādes atrodas veci, morāli un fiziski nolietojušies atpūtas soli. Šie soli ne tikai bojā labo iespaidu par vides sakārtotību, bet nav arī lietojami pēc to nozīmes, jo ir sapuvuši un uz tiem nav droši sēdēt. Šogad tie ir demontējami, jo nevaram garantēt to lietošanas drošību.

 Minētos solus izmantos visi mūsu nama 18 klienti , viņu ciemiņi un 14 darbinieki. Siltā laikā visiem mūsu vecajiem un slimajiem klientiem gribas atrasties laukā, paelpot svaigu gaisu un savstarpēji komunicēt ārpus ēkas sienām. Šovasar esam paredzējuši vairākus pasākumus mūsu klientiem ārpus nama telpām, kas pulcēs ne tikai šos 18 vecīšus, bet arī pasākuma dalībniekus, viesus un apkārtējo māju iedzīvotājus, kas aktīvi iesaistās mūsu nama rīkotajos brīvdabas pasākumos.

Ar minētā projekta palīdzību  vēl viena vieta iegūst sakoptāku izskatu Sabiles pilsētā, tādēļ Sabiles veco ļaužu nama saime saka lielu paldies visiem tiem labajiem ļaudīm, kas deva iespēju realizēt mūsu ieceri  un uzstādīt šos jaunos atpūtas solus.

Sabiles aprūpes biedrības valdes priekšsēdētāja Maija Dubro

Dalies ar šo: