Sabile trail

1. Sacensību norises laiks un vieta
Taku skriešanas (trail-running) sacensības „Sabiles Trail” norisināsies 2016. gada 17. septembrī neatkarīgi no laika apstākļiem.
Starts un finišs Sabilē, Sabiles sporta centra stadionā.

2. Sacensību dienas programma
17.09.2016
• 9:00-10:30 jaunu dalībnieku reģistrācija;
• 9:00-10:45 dalībnieku numuru izņemšana;
• 11:00 starts;
• 13:00-13:30 apbalvošana.

3. Distance un kontrollaiks
Sacensības notiek pa dažāda seguma ceļiem un takām. Pārsvarā mīksts segums – meža takas, ceļi un stigas. Trases marķētas ar marķējumu – spilgtas krāsas (sarkani / balta) plastmasas lenta, norādes asos pagriezienos un krustojumos. Būtiskos distances punktos tiks izvietoti tiesneši, lai sportistiem palīdzētu izvēlēties pareizo trases virzienu.
Nūjošanas pārgājiena dalībnieki distanci veic noteiktā laika (2h:00min) limita ietvaros. Tiek fiksēti pilnie apļi noteiktajā laika limitā. Ierobežots ir maksimālais laika limits, katrs dalībnieks var izvēlēties nūjot sev vēlamo laiku sev atbilstošā tempā.
Distance Kontrollaiks
200 m skriešana Bez laika uzskaites.
2.5 km skriešana (1 aplis) 2h:00min
4.2km skriešana (1 aplis) 2h:00min
8.4km skriešana (2 apļi) 2h:00min
Nūjošana 2h:00min
Rezultātu fiksēšana 2.5 km / 4.2 km / 8.4 km un nūjošanas pārgājienam tiek veikta, izmantojot elektronisko laika kontroles sistēmu.

4. Dalībnieku vecuma grupas
Sacensībās atļauts piedalīties sportistiem, kuri uz starta brīdi būs sasnieguši:
Grupa Vecums 200m
Bērni Līdz 12 gadiem(2004. g. dz. un jaunāki) √

Grupa Vecums 2.5 km 4.2 km 8.4km Nūjošanas pārgājiens
Junior
17 un jaunāki
(1999. g. dz. un jaunāki) √ √ √ √
Master
18 – 39
(1977. – 1998. g. dz.) √ √ √ √
Senior
40 un vecāki *
(1976. – g. dz. un vecāki) √ √ √ √

5. Dalības maksa un reģistrācija
Dalības maksa jāsamaksā sacensību dienā uz vietas. Bērni līdz 18. gadiem sacensībās piedalās bez maksas uzrādot personas apliecinošu dokumentu.
Dalībnieku pieteikšanās notiek internetā vai arī sacensību dienā norises vietā.
Distance Reģistrējoties uz vietas
200 m bezmaksas
2.5 km 2€
4.2 km 2€
8.4 km 2€
Nūjošana 2€

Pieteikšanās sacensību dienā vai sabile.halle@talsi.lv; 28676790

6. Dzērienu sortiments
Avota ūdens.

7. Skrējēju ekipējums, veselības stāvoklis un cita informācija.
Katrs dalībnieks uzņemas pilnu atbildību par sava veselības stāvokļa atbilstību distances veikšanai un apliecina to reģistrējoties sacensībām un saņemot dalībnieku numuru. Sacensību organizatori nenes atbildību par dalībnieku iespējamām traumām vai nelaimes gadījumiem sacensību laikā. Par dalībnieku, kuri nav sasnieguši 18 gadu vecumu, atbild viņu vecāki vai to likumīgie pārstāvji
Sacensību dalībniekiem nav noteikts obligātais ekipējums, bet rekomendējam trasē līdzi ņemt mobilo telefonu, vismaz 0,5 l šķidruma (ūdeni, sporta dzērienu u.c.), plāksterus, galvas segu (cepure, lakats, bandana) karstā laikā.
Dalībnieka izstāšanās gadījumā, sacensību organizatori nenodrošina dalībnieka nokļūšanu līdz finišam. Veselības problēmu gadījumā jāizmanto tiesnešu un citu sacensību dalībnieku palīdzība, lai tālāk risinātu radušos problēmu un sazinātos ar sacensību organizatoriem pa tālruni kas norādīts uz dalībnieku numura.
Sabiles Trail trasē būs pieejamas ģērbtuves un mantu glabātuve. Noskaloties būs iespēja dušās.

8. Apbalvošana
Skrējēji:
• Absolūti ātrākie 3 skrējēji/as 2.5 km; 4.2 km un 8.4 km distancēs;
• Bērnu distancē, katram finišējušam dalībniekam pārsteiguma balva.
Nūjotāji:
• Izlozes kārtībā tiks apbalvoti 3 veiksmīgie finišētāji.

9. Tiesāšana, diskvalifikācija, ekipējuma marķēšana
Organizatoriem ir tiesības diskvalificēt dalībnieku, ja viņš neievēro sabiedriskās kārtības normas un skrējiena nolikuma prasības.
Organizatori patur tiesības diskvalificēt dalībnieku gadījumā, kad ir skaidri redzams, ka viņš/-a nav spējīgs/a turpināt dalību sacensībās.

10. Foto
Organizatoriem ir tiesības izmantot mārketinga un reklāmas mērķiem Sabiles Trail 2016 sacensību laikā uzņemtās fotogrāfijas un video materiālus bez saskaņošanas ar tajās redzamajiem cilvēkiem.

11. Aktuāli
Visiem dalībniekiem jāievēro savstarpējās laipnības un palīdzības noteikumi – neatteikt palīdzību viens otram traumu un citu problēmu gadījumos. Nedrīkst atstāt aiz sevis atkritumus, piemēram, izlietotu preču iepakojumus. Tie jānogādā līdz finišam.
Reģistrējoties skrējienam, dalībnieks apstiprina, ka ir iepazinies ar nolikumu un piekrīt tā noteikumiem, kā arī savu personas datu (vārds, uzvārds, dzimšanas gads, mēnesis un datums) apkopošanai un publiskošanai atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likuma 7. panta 1. un 2. punktam, lai nodrošinātu skrējiena Sabiles Trail 2016 kvalitatīvu darbību.

12. Izmaiņas nolikumā
Organizatoriem ir tiesības izdarīt izmaiņas un papildinājumus nolikumā. Organizatori nav atbildīgi par to, ka dalībnieki nav iepazinušies ar nolikumu.

13. Organizators
Sabiles sporta centrs

Dalies ar šo: