Sabilē iedejo pavasari

8.martā ar pavasarīgu noskaņu Sabiles vidusskola aicināja skolas kolektīvu vecākus uz skolu deju kolektīvu draudzības koncertu „Iedejo pavasari!”

Pasākumā uz Sabiles kultūras nama skatuves tikās četru skolu tautas deju kolektīvi un ansambļi – no Lībagu sākumskolas, Virbu pamatskolas, Stendes pamatskolas un Sabiles vidusskolas. Tā bija skolu kolektīvu draudzīga tikšanās un reizē arī iespēja savu dejošanas prasmi apliecināt, gatavojoties tautas deju kolektīvu skatei 11.martā.

rsz_12

Dejas uz Sabili no Lībagu sākumskolas bija atveduši trīs kolektīvi – tautas deju kolektīva „Dzīpariņš” 1.-2.klašu, 3.-4.klašu un pirmsskolas grupa, no Virbu pamatskolas uzstājās 3.-6.klašu kolektīvs, Sabiles vidusskolu pārstāvēja 1.- 2.klašu kolektīvs. Šo skolu deju kolektīvu vadītāja ir skolotāja Baiba Volfa.

Ar savu sniegumu priecēja un koncertu kuplināja Stendes vokāli instrumentālais ansamblis, Sabiles vidusskolas meiteņu ansamblis un soliste Tīna Bekmane, kuru skolotāja ir Ilze Čaunāne.

Sabiles vidusskolas deju kolektīvam tā bija īpaša uzstāšanās, jo pirmo sadejoja kopā ar citu skolu kolektīviem. Bet vislielākais prieks mūsu kolektīvam ir par jaunajām pastalām, vilnas zeķēm, svārciņiem un puišu biksēm. Sabiles vidusskola ir pateicīga Abavas pagasta zemnieku saimniecībām par sniegto finansiālo atbalstu daļējai tautas tērpu iegādei, lai nodrošinātu mazo dejotāju dalību skatē.

Liels paldies Mazūru ģimenei (z/s ‘Ķauļi”), Ziediņu ģimenei (z/s „ Brasliņi”), Bērziņu ģimenei (z/s „Rīgmaļi”), Cīruļu ģimenei (z/s „Cirīši”) un Vicinsku ģimenei (z/s „Katlauki”) par atsaucību un finansiālo atbalstu, kā arī skolas padomes pārstāvei Zanei Cīrulei par atsaucību un veiksmīgo sadarbību starp skolu un vietējām zemnieku saimniecībām!

rsz_124

Kā atzina deju kolektīvu vadītāja Baiba Volfa, šāda sadancošana ir ļoti vajadzīga, lai pieslīpētu deju soli un bērni justos drošāki, savu deju prasmi demonstrējot skatē.
Paldies skolu direktoriem, kolektīvu vadītājām, skolotājiem par atsaucību un ieguldīto darbu!
Ceram, ka uzstāšanās kopīgā koncertā, veicinot draudzību un sadarbību starp tuvākajām novada skolām, turpmāk kļūs par vienu no skolas tradīcijām.

R.Blāze,
Sabiles vidusskolas direktore

Dalies ar šo: