Sabilē atkal labiekārtots daudzdzīvokļu mājas pagalms

Sabiles Smilšu ielas 2 iedzīvotāji kārtējo reizi piedalījās Talsu novada pašvaldības organizētajā finansu līdzekļu līdzfinansējumu pasākumā “Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu labiekārtošana”.

Mājas iedzīvotāji pasākumā piedalījās jau trešo reizi un ar pašvaldības atbalstu savu dzīvojamās mājas pagalmu ir labiekārtojuši atbilstoši iedzīvotāju prasībām, kā arī vizuāli uzlabojuši Sabiles pilsētas izskatu.

Šogad tika ierīkota veļas žāvēšanas vieta, uzstādot žāvēšanas statīvus, kas atgādina lietussargu, bet aizvērtā veidā tas kalpo kā dekoratīvs elements pagalmā. Atbilstoši mūsdienu prasībām ir rekonstruētas un pārveidotas arī apstādījumu zaļās zonas pie dzīvojamās mājas.

Ļoti lielas problēmas iedzīvotājiem radīja apgaismojuma neesamība, jo kāpņu telpas ieejas atrodas pašvaldības parka pusē, bet ielu apgaismojums nav mājas sabiedrotais gadalaiku tumšajos periodos. Projekta ietvaros tika uzstādīti apgaismojuma LED prožektori ar kustību sensoru. Pašvaldības kopīgais ieguldījums pasākuma aktivitāšu realizācijai bija 1800 EUR.

Projektā paredzētās aktivitātes tika realizētas īsā laika posmā, kas savukārt tālāk iekustināja citus darbus. Dzīvojamā māja tuvojas 50 gadu dzimšanas dienai un tās fasāde nekā neiederējās mājas skaistajās, jaunizveidotajās zaļajās zonās. Biedrības valde pieņēma lēmumu nomainīt neestētiskos balkonu nožogojumus, uzstādot jaunus un mūsdienīgus nožogojumus. Katrs fasādes uzlabojums dzīvojamai ēkai parādīja nākošo nepieciešamību, tāpēc tika pārkrāsota visa ēkas fasāde ar visām balkonu telpām. Darbs tika finansēts no biedrībai iemaksātā apsaimniekošanas līdzekļu uzkrājuma.

Pateicoties Talsu novada pašvaldības organizētā un finansētā pasākuma izpildei radās papildus ēkas uzlabojuma nepieciešamība un vecā dzīvojamā māja tika pie svaiga un mūsdienīga izskata.

Pārvērtības priecē ne tikai Smilšu ielas 2 iedzīvotājus, bet varētu iedrošināt arī pārējo piecu daudzdzīvokļu māju (apdzīvotās vietas “Priedes”) iedzīvotājus sākt ar mazumiņu, piesakoties Talsu novada pašvaldības organizētajos un finansētajos pasākumos. Pārējais nāks laika gaitā, ņemot vērā katras konkrētas dzīvojamās mājas labiekārtotības nepieciešamību. Vajag tikai sākt, jo ar labu gribu viss ir iespējams, un tikai tā mēs varam kopīgiem spēkiem padarīt skaistāku mūsu Sabili.

Projekta koordinatore: Maija Dubro
Autores foto

Dalies ar šo: