Sabilē 19. martā plkst 17.30 būs informatīvs pasākums par iespēju piesaistīt finansējumu vecpilsētu ēku atjaunošanai

Talsu novada pašvaldība izsludina atklātu projektu konkursu līdzfinansējuma saņemšanai valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu teritorijās esošo vēsturisko ēku restaurācijai un konservācijai.

No 2019. gada 1. marta var iesniegt pieteikumus Talsu novada pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu „Talsu pilsētas vēsturiskais centrs”, „Sabiles pilsētas vēsturiskais centrs” un „Valdemārpils pilsētas vēsturiskais centrs” teritorijās esošo vēsturisko ēku restaurācijai un konservācijai.

Pieteikumus līdzfinansējuma saņemšanai var iesniegt līdz 2019. gada 18. aprīlim, 15.00, Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novada pašvaldības apmeklētāju pieņemšanas centrā, atsūtot pa pastu kā ierakstītu sūtījumu vai ar kurjeru uz adresi Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads LV–3201. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz iepriekš minētajam datumam plkst.15.00.

Projekta pieteikuma iesniedzējs var būt fiziska vai juridiska persona (izņemot publisko tiesību juridiskā persona vai atvasināta publiska persona), kura ir objekta īpašnieks (valdītājs).

Līdzfinansējumu piešķirs, konkursa kārtībā izvērtējot projektu pieteikumus saskaņā ar administratīvajiem kritērijiem un kvalitatīvajiem rādītājiem. Līdzfinansējums tiks piešķirts 30 līdz 60 procentu apmērā no objekta vai tā daļas nepieciešamās kopējās tāmes, bet ne vairāk kā 5000 eiro viena konkursa projekta īstenošanai.

Konkursa pieteikumus izvērtēs Talsu novada pašvaldības izveidota komisija, kas pieņems lēmumu par projektu pieteikumu apstiprināšanu vai noraidīšanu. Pēc komisijas lēmuma projektu pieteikumus virzīs tālākai to apstiprināšanai Talsu novada domē. Pēc domes lēmuma pieņemšanas par projekta līdzfinansēšanu pašvaldība ar projekta pieteikuma iesniedzēju slēgs līgumu par līdzfinansējuma piešķiršanu.

Komisijas apstiprinātā līdzfinansējuma summa līdzfinansējuma saņēmējam tiks ieskaitīta pēc izstrādātā konkursa projekta īstenošanas, kad objekts būs pieņemts ekspluatācijā un būs iesniegti maksājumus apliecinoši dokumenti.

Konkursa nolikums, pieteikuma veidlapa un citi dokumenti publicēti pašvaldības mājaslapā http://www.talsi.lv/aktualitates/iespeja_piesaistit_finansejumu_vecpilsetu_eku_atjaunosanai-1

AICINĀM APMEKLĒT INFORMATĪVOS PASĀKUMUS:
12. martā plkst. 17.30 Talsos, Administratīvā centra mazajā zālē;
13. martā plkst. 17.30 Valdemārpils izstāžu zālē;
19. MARTĀ plkst. 17.30 SABILES PILSĒTAS PĀRVALDES ĒKĀ (Pilskalna ielā 6).

Informāciju var saņemt:
– personīgi, vēršoties pašvaldības Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļā Talsu administratīvā centra 1. korpusā, 213. kabinetā;
– pa tālruni: 29135157;
– e-pastā: jolanta.skujeniece@talsi.lv

Dalies ar šo: