Sabilē 16.jūnijā tiks atklāts objekts “Pārdomas par dzīvi”

Sabiles krāsaino soliņu iniciatīvas ietvaros, objekta “Pārdomas par dzīvi” atklāšana. Sabilē, Lāčplēša ielā 9, 16.jūnijā plkst.11:00 un 16:00.

Autores stāstījums par objektu ataino pagātnes un mūsdienu ainu izglītības sistēmā un cilvēku tajā. Pieaugušajiem tiks radīta iespēja uzlūkot izglītības sistēmas ietekmi un tās sekas uz savas dzīves kvalitāti (gan meklējot atbildes uz jautājumiem, gan praktiski darbojoties). Bet skolnieki apgūs/ nostiprinās zināšanas, praktiski darbojoties (sverot, rakstot, rēķinot). Pasākuma mērķis – rosināt interesi par izglītības sistēmas nepieciešamām izmaiņām.

„Izglītības sistēma rosina sacietēšanas procesus (lēnu pārakmeņošanos), bet viņai būtu jāizstaro dzīvība.” Autores aicinājums  „Mācīsim bērnus, ka dzīve ir skola un katrs pats sev ir skolotājs. Lai to mācītu, mums pašiem tam ir jānotic un jāpiedzīvo šī patiesība.” (S.Mežzaķe).

Idejas īss izklāsts (pēc 3. min.) http://www.talsutv.lv/video_type/sabile-iedzivotaji-kraso-solinus/

Izglītības sistēmas vērtējums autores atziņās http://www.talsutv.lv/video_type/virtuves-sarunas-skaidrite-mezzake/

Skaidrīte Mežzaķe
Tel. 29247278
e-pasts: skaiccuks@inbox.lv

Dalies ar šo: