Rudentiņš Sabiles bērnudārzā

Septembri Sabiles bērnudārzā ‘’Vīnodziņa’’ uzsākām ar tēmu – ‘’Iepazīsimies! Draudzēsimies!’’.

Iepazinām grupiņās jaunus draugus, mācījāmies draudzēties. Sagaidījām ciemiņus – Nezinīti un Zinīti. Un pašās septembra beigās sanācām kopīgā iepazīšanās pasākumā, kur katra grupiņa prezentēja sevi. Iepazīties bija atnācis arī Brūnais Lācis, Kas no Struņķu priedēm nācis!

Oktobris iekrāsoja tēmu – ‘’Rudens krāsu palete’’. Kopā meklējām krāsas lapās, dārzeņos un augļos.

Tēmas noslēgumā Čiekuru grupiņa aicināja visus piedalīties pastaigā pa Rudens Piedzīvojumu Taku. Audzinātāja Līga visus mudināja izkustēties, sekojot pa pēdām vāveres un zaķa lēcieniem, čūskas ceļam. Turpinājumā visas grupiņas devās patstāvīgā rudens piedzīvojumā, kur meklēja slapjo peļķi, plato smaidu , rudens lapas un citus rudenīgus objektus.

 

Sagatavoja: PII “Vīnodziņa” vadītājas vietniece izglītības jomā Linda Celma

Fotogrāfiju autori: L.Sokolovska, L.Červoņikova, S.Mierkalne, L.Celma

 

 

Dalies ar šo: