Projekta realizācija Sabiles aprūpes biedrībā “Kalme”

Nodibinājums „CEMEX Iespēju fonds” 2018.gada janvārī atbalstīja Sabiles aprūpes biedrības Kalme projekta „Lai Sabiles senioriem drošāk un labāk” pieteikumu un piešķīra tā realizācijai 700,00 euro.

Projekta ietvaros bija paredzēta divu veco apkures krāšņu nojaukšana, kas bija morāli, fiziski nolietojušās, neizmantojamas un apgrūtināja senioru pārvietošanos pa koridoru.

Projekta finansējums bija paredzēts arī šo nojaukto krāšņu vietu minimālai sakārtošanai, bet minētās aktivitātes radīja priekšnoteikumus daudz lielākam remontdarbu apjomam. Tā janvāra mēnesī SAB Kalme veco ļaužu nama pirmajā stāvā tika nojauktas četras vecās neizmantotās apkures krāsnis. Krāšņu caurumi tika aizdarīti ar reģipsi, no abām pusēm nošpaktelēti, nokrāsoti.

Demontāžas gaitā, protams, nevarējām izvairīties no sodrēju putekļiem, tādēļ, pēc krāšņu nojaukšanas, tika daļēji pārkrāsotas sienas klientu istabiņās, pilnībā pārkrāsotas sienas un griesti abos koridoros. Koridoros pilnībā tika uzlikts jauns linolejs un nomainīts apgaismojums uz LED spuldzēm. Pilnīgai darbu apmaksai tika izmantoti arī biedrības budžeta līdzekļi.

Projekta realizācijas gaitā iegūtais telpu uzlabojums ir ļoti efektīvs, klienti var brīvi pārvietoties pa koridoriem ar ratiņkrēliem, ir iespējams izmantot nestuves klientu pārvietošanai uz un no istabiņām. Koridori ir ieguvuši jaunu vizuālo izskatu (iepriekšējais remonts veikts 1996.gadā) un kļuvuši daudz gaišāki.

Droši varu teikt, ka, ja gadījumā CEMEX iespēju fonds nebūtu atbalstījis mūsu projektu un piešķīris finansējumu, minētie darbi nebūtu uzsākti, jo biedrības ierobežotā budžeta dēļ tie būtu atlikti uz vēlāku laiku. Bet tagad rezultāts iepriecina visus jo veco ļaužu nama telpas ir ieguvušas drošu un jaunu vizuāli estētisku izskatu.

Sabiles aprūpes biedrības valdes priekšsēdētāja Maija Dubro
Foto: koridors pirms un pēc remonta.


Pirms remonta

Pec remonta

Dalies ar šo: