Pieteikšanās platību maksājumiem elektroniski

24. aprīlī no plkst. 10.00 – 13.00 Sabilē, bibliotēkā, Ventspils ielā 14, LAD pārstāvji palīdzēs aizpildīt iesniegumus elektroniski.

Pieteikties platību maksājumu saņemšanai var līdz šā gada 22. maijam. Pēdējā diena, kad atbalsta maksājumiem var pieteikties ar kavējuma sankciju, ir 15. jūnijs.

Dalies ar šo: