Piesakot bērnu uzņemšanai 1. klasē,

Piesakot bērnu uzņemšanai 1. klasē,
vecāki (aizbildņi) uzrāda bērna dzimšanas apliecību, aizpilda vienota parauga iesnieguma veidlapu.
(Katru darba dienu 8:00 – 17:00)
Jāiesniedz (līdz 2015.gada 25.augustam):
izziņa par piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātās sagatavošanas pamatizglītības programmas apguvi,
bērna medicīniskā karte (veidlapa nr. 026/u)
Bērna mācību sasniegumu izvērtējums, atbilstoši plānotajiem rezultātiem (ieteicams)
Gaidām mūsu skolā!

Dalies ar šo: