Piesakies tūrisma gidu apmācībām

Ja vēlies iegūt jaunus kolēģus, pieredzi, uzzināt interesantus faktus par Baltu maztautu vēsturi, tūrisma piedāvājumu veidošanu, maršrutu plānošanu, iemēģināt roku seno amatu prasmēs, daudz smieties un izpaust savu radošo garu, tad noteikti piesakies! Šovasar Kurzemes plānošanas reģions organizē apmācības 25 tūrisma gidiem “Izzini Baltus” projekta ietvaros!

Kad notiks apmācības?

Apmācības notiks no jūnija līdz septembrim. Mācības paredz 4 klātienes apmācību sesijas (katra 2 dienas gara).

Līdz kuram datumam var pieteikties dalībai apmācībās?

Dalībai apmācībās var pieteikties līdz 24.maijam.

Kāds ir apmācību mērķis un tēmas?

Apmācību mērķis ir paaugstināt gidu izpratni, prasmes un zināšanas par kultūras maršrutu “Baltu ceļš”, lai popularizētu Baltu kultūrvēsturisko mantojumu un palielinātu apmeklētāju skaitu maršrutā. Apmācības ietver gan saistošas lekcijas par Baltu vēsturi, kultūras ceļiem un tūrisma produktu veidošanu, gan arī prakstisko aktivitāšu blokus ar aizraujošām darbnīcām un ekskursijām.

Detalizēta apmācību programma

Kur notiks apmācības?

Apmācību sesijas paredzēts organizēt klātienē Kurzemē: 1.sesija – Dundagā, 2.sesija – Grobiņā, 3.sesija – Talsos un Rīgā un 4.sesija – Papē.

Vai dalībniekam jāpiedalās visās apmācību sesijās?

Jā, atlasītajiem dalībniekiem jāpiedalās visās apmācību sesijās, taču pieļaujami atsevišķi izņēmumi attaisnojošu iemeslu dēļ, nepārsniedzot kopējo dalībnieka prombūtni vairāk kā 5 lekcijās (1 diena).

Vai par apmācībām ir jāmaksā?

Apmācību organizēšanas izdevumus, t.sk. dalībnieku nakšņošanas un ēdināšanas izdevumus sedz Kurzemes plānošanas reģions no “Izzini Baltus” projekta līdzekļiem.

Kas var pieteikties?

Dalībai tūrisma gidu mācībās var pieteikties jebkurš interesents, kas nodarbojas ar pārgājienu vai ekskursiju organizēšanu/ir praktizējošs gids vai iegūst/ir ieguvis izglītību tūrisma jomā. Priekšrocība atlasē tiks dota gidiem, kas spēj vadīt ekskursijas kādā no svešvalodām.

Kā var pieteikties dalībai apmācībās?

Lai pieteiktos dalībai mācībās, interesentiem jāsagatavo pieteikuma vēstule un CV un jāiesniedz uz e-pastu: alise.luse@kurzemesregions.lv līdz šī gada 24.maijam. Pieteikuma vēstulē jānorāda, kādi pārgājienu vai ekskursiju maršruti ir tikuši un šobrīd tiek vadīti, kādas ekskursijas tiek vadītas, kādos no objektiem, kā arī motivācija dalībai apmācībās, pamatojot, kur un kā iegūtās zināšanas tiks izmantotas pēc apmācību programmas noslēguma. Pieteikuma vēstulei pēc nepieciešamības var pievienot pasūtītāju atsauksmes, kas tiks ņemtas vērā atlasē.

Kādi ir atlases kritēriji?

Dalībnieku atlase notiks divās kārtās. Pirmajā kārtā vērtēšana notiks saskaņā ar dalībnieku iesniegtajiem dokumentiem pēc šādiem atlases kritērijiem:

Nr. p.k.    
Administratīvie atlases kritēriji* Vērtējums
1. Pieteikums dalībai apmācībās iesniegts līdz 2021.gada 24.maijam ieskaitot Jā/nē
2. Iesniegta pieteikuma vēstule un CV Jā/nē
3. Augstākā izglītība/studē Jā/nē
4. Nodarbojas ar pārgājienu vai ekskursiju organizēšanu (gan maršrutos, gan objektos)/ir praktizējošs gids/ieguvis vai iegūst izglītību tūrisma jomā Jā/nē
Kvalitatīvie atlases kritēriji
5. Spēja sniegt gidu pakalpojumus citās svešvalodās (0 svešvalodas – 0 punkti; 1 svešvaloda – 1 punkts; 2 svešvalodas – 2 punkti; 3 svešvalodas un vairāk – 3 punkti) Punktu skaits (0-3)
6. Motivācija dalībai apmācībās un apraksts apmācībās iegūto zināšanu pielietošanai pēc apmācību programmas noslēguma (nav norādīta motivācija un nav sniegts apraksts apmācībās iegūto zināšanu pielietošanai – 0 punkti; īsumā sniegta motivācija un apraksts apmācībās iegūto zināšanu pielietošanai – 2 punkts; sniegta izvērsta motivācija un pārliecinošs apraksts apmācībās iegūto zināšanu pielietošanai – 4 punkti) Punktu skaits (0-4)
7. Iesniegta atsauksme no pasūtītāja (0 atsauksmes – 0 punkti; 1 atsauksme – 1 punkts; 2 atsauksmes, 2 punkti; 3 atsauksmes un vairāk – 3 punkti) Punktu skaits (0-3)

*Ja kādā no administratīvajiem atlases kritērijiem vērtējums ir “Nē”, pieteikums tiek noraidīts un netiek skatīts tālāk.

Otrajā kārtā notiks intervijas ar pretendentiem. Dalībai tūrisma gidu mācībās tiks atlasīti 25 dalībnieki, kas saņēmuši augstāko vērtējumu. Vienādu vērtējumu gadījumā priekšroka tiks dota pretendentiem, kas līdz šim nav piedalījušies gidu apmācībās un kas saņēmuši augstāko vērtējumu 5.punktā. Pēc mācību noslēguma dalībnieki saņems apmācību sertifikātus.

Kur var iegūt papildu informāciju par pietiekšanās kārtību un apmācībām?

Papildu informāciju par pietiekšanās kārtību un vides gidu apmācību organizēšanu var iegūt pie “Izzini Baltus” projekta vadītājas Alises Lūses (e-pasts: alise.luse@kurzemesregions.lv, tel. 26567874).

Ja vēl neesi pārliecināts, vai tas ir tā vērts, tad smelies iedvesmu no mūsu fantastisko vides gidu kursiem:

“Izzini Baltus” aktivitātes tiek īstenotas ar Interreg Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam atbalstu.

Informāciju sagatavoja:
Kurzemes plānošanas reģiona
Izzini Baltus Projekta vadītāja
Alise Lūse
Tālrunis: 26567874, alise.luse@kurzemesregions.lv

LLI-447 “Izzini Baltus”

Dalies ar šo: