Piesaki Talsu novada pretendentus apbalvojumiem kultūrā un sportā!

Lai atzīmētu Talsu novada spilgtākos notikumus un godinātu radošākos un sportiskākos novada iedzīvotājus, Talsu novada pašvaldība ik gadu pasniedz apbalvojumus kultūras un sporta jomā. Turpinot aizvadītajā gadā iedibināto tradīciju, kultūras un sporta ļaudis tiks pulcēti vienuviet, un apbalvojumi abās jomās pasniegti vienā Kultūras un sporta apbalvojumu pasniegšanas pasākumā 7. februārī 18.00 Talsu sporta hallē.

Apbalvojumus kultūras un sporta jomā paredzēts pasniegt 18 nominācijās, bet iespēja izvirzīt savus pretendentus līdz 20. janvārim (līdz 17.00 Talsu novada pašvaldības Kultūras un sporta attīstības nodaļā vai sūtot uz elektroniskā pasta adresi ksan@talsi.lv) tiek dota ikvienam novada iedzīvotājam.

Apbalvojumiem kultūrā iedzīvotāji tiek aicināti iesniegt pieteikumus nominācijās „Gada kultūras pasākums”, „Gada notikums kultūrā”, „Gada kultūras cilvēks”, „Gada kultūras lepnums”, „Gada bibliotekārs”, „Gada muzeja darbinieks” un „Par mūža ieguldījumu kultūrā”.

Apbalvojumiem sportā iedzīvotāji tiek aicināti iesniegt pieteikumus nominācijās „Labākais sportists”, „Labākā sportiste”, „Labākā komanda”, „Labākais treneris”, „Cerība sportā”, „Labākais tehnisko sporta veidu sportists/sportiste”, „Entuziasts sportā”, „Mūža ieguldījums sportā”, „Labākais sporta skolotājs”, „Sporta atbalstītājs” un „Gada sporta notikums Talsu novadā”.

Goda nosaukumam „Gada notikums kultūrā” var izvirzīt kandidātus par spilgtu, inovatīvu devumu kādā no kultūras jomām, mākslas faktu vai ilglaicīgu Talsu novadam nozīmīgu kultūras procesu aizvadītā gada laikā.

Goda nosaukumam „Gada kultūras cilvēks” var nominēt par individuālu, izcilu sasniegumu kādā no profesionālās vai amatiermākslas jomām, literatūrā, novadpētniecībā, tradicionālajā kultūrā vai par spilgtu jaunradi aizvadītajā gadā.

Goda nosaukumam „Gada kultūras lepnums” var izvirzīt kandidātus par īpašiem sasniegumiem kultūras jomā 2019. gada laikā, kas ir būtiski un ar paliekošu nozīmi valsts vai starptautiskā mērogā.

Goda nosaukumam „Gada bibliotekārs” var izvirzīt kandidātus par aktīvu un radošu darbību bibliotēku jomā, kas ir veicinājusi bibliotēku pakalpojumu piedāvājuma attīstību un pieejamību novada iedzīvotājiem aizvadītā gada laikā.

Goda nosaukumam „Gada muzeja darbinieks” var izvirzīt kandidātus par aktīvu un radošu darbību muzeju jomā, kas ir veicinājusi muzeju pakalpojumu piedāvājuma attīstību un pieejamību novada iedzīvotājiem aizvadītā gada laikā.

Titulam „Par mūža ieguldījumu kultūrā” var nominēt Talsu novada kultūras darbiniekus par ilggadēju darbu (vairāk nekā 35 gadu) un nozīmīgu ieguldījumu Talsu novada kultūras darbā, kultūrvides saglabāšanā un attīstības pilnveidošanā vai īpašiem sasniegumiem kādā no mākslas, amatiermākslas, amatniecības, izdevējdarbības vai novadpētniecības jomām.

Nominācijās „Labākais sportists”, „Labākā sportiste”, „Labākā komanda” var izvirzīt kandidātus par ievērojamiem sasniegumiem sportā, kandidātus, kuri devuši būtisku ieguldījumu Talsu novada popularizēšanā.

Nominācijā „Labākais treneris” var izvirzīt individuālo sporta veidu sportistu, sporta spēļu komandu un komandu sporta veidu trenerus par ieguldīto darbu un viņu audzēkņu ievērojamiem sasniegumiem sportā.

Nominācijā „Cerība sportā” var izvirzīt jauniešus – individuālo sporta veidu sportistus, jauniešu sporta spēļu komandu dalībniekus par augstvērtīgu rezultātu sasniegšanu sportā.

Nominācijā „Labākais tehnisko sporta veidu sportists/sportiste” var izvirzīt kandidātus – tehnisko sporta veidu pārstāvjus, kuri devuši būtisku ieguldījumu Talsu novada popularizēšanā.

Nominācijās „Entuziasts sportā” un „Sporta atbalstītājs” var izvirzīt kandidātus par augstu profesionālo meistarību un ieguldījumu Talsu novada sporta attīstībā.

Nominācijā „Labākais sporta skolotājs” var izvirzīt izglītības iestāžu sporta skolotāju par ieguldīto darbu un viņu audzēkņu ievērojamiem sasniegumiem sportā.

Nominācijā „Mūža ieguldījums sportā” var nominēt kandidātus par nozīmīgu ieguldījumu sporta darbības sekmēšanā Talsu novadā un Talsu novada popularizēšanā.

Goda nosaukumu „Gada kultūras pasākums” piešķir par Talsu novadam nozīmīga, kreatīva un kvalitatīva pasākuma rīkošanu 2019. gadā. Ar apbalvojumu „Gada sporta notikums Talsu novadā” apbalvo populārāko sporta notikumu Talsu novadā 2019. gadā, apbalvojumam var izvirzīt sporta organizāciju, kas devusi būtisku ieguldījumu Talsu novada popularizēšanā, organizējot reģiona, Latvijas, Eiropas vai pasaules mēroga pasākumu Talsu novadā. Uzvarētāji šajās nominācijās tiks noteikti balsojumā Talsu novada pašvaldības interneta mājaslapā un sociālajos tīklos.

Egita Murauska,
Kultūras un sporta attīstības nodaļas vadītāja

Dalies ar šo: