Piesaki pretendentus konkursam “Talsu novada uzņēmēju Gada balva”

Iepriekšējā gadā Talsu novadā tika uzsākta jauna tradīcija – iedibināts konkurss “Talsu novada pašvaldības uzņēmēju Gada balva”, kura mērķis ir apzināt un godināt Talsu novada uzņēmējus, kuri aktīvi darbojas savā nozarē, sekmējot uzņēmējdarbības vides attīstību novadā, veicināt uzņēmēju atpazīstamību, popularizējot labas uzņēmējdarbības prakses piemērus, un stiprināt lokālpatriotismu un piederības sajūtu mūsu novadam.

Arī šogad ikviens iedzīvotājs tiek aicināts līdz 31. oktobrim izvirzīt viņaprāt piemērotākos pretendentus deviņās nominācijās:

  • Gada jaunais uzņēmējs;
  • Gada lauksaimnieks;
  • Gada mājražotājs/amatnieks;
  • Gada tirgotājs/pakalpojumu sniedzējs;
  • Gada tūrisma uzņēmējs;
  • Gada sociālais uzņēmums;
  • Gada skolēnu mācību uzņēmums jeb Gada SMU;
  • Gada investīcija;
  • Ilgtspējīgākais uzņēmums.

Katrai nominācijai ir noteikti savi vērtēšanas kritēriji, kas ietver, piemēram, piedāvātā produkta vai pakalpojuma kvalitāti, uzņēmuma tēlu un reputāciju, mārketinga aktivitātes, darba vides sakoptību, investīciju piesaisti, inovatīvu risinājumu ieviešanu, iesaisti vietējās sabiedrības aktivitātēs un sabiedrībai nozīmīgu lēmumu pieņemšanā, korporatīvi sociālo atbildību un “zaļo” domāšanu.

2019.gadā kopumā sešās nominācijās tika izvirzīti 26 pretendenti. Visvairāk pieteikto uzņēmēju bija nominācijās “Gada tirgotājs/pakalpojuma sniedzējs” un “Ilgtspējīgākais uzņēmums”. Balvas ieguva SIA “Betona profs” kā Gada jaunais uzņēmums, SIA “Dzirnavnieki” – Gada lauksaimnieks, SIA “Ceļojošais franču makarūns” – Gada mājražotājs/amatnieks, SIA “Pretpils” – Gada tirgotājs/pakalpojuma sniedzējs, A/S “Talsu autotransports – Gada investīcija, SIA “Talsu meliorators” un AS “Talsu autotransports” kā Ilgtspējīgākie uzņēmumi Talsu novadā. Pateicību un simpātijas balvas ieguva arī SIA “Krauzers”, SIA “Vika Wood”, SIA “Alfa SLS”, biedrība “Talsu jātnieku skola”, SIA “Kuršu krogs” un ZS “Priednieki”.

No 1. oktobra pieteikuma anketa ir pieejama elektroniski ŠEIT, kā arī drukātā veidā pilsētu un pagastu pārvaldēs un Talsu novada pašvaldības administratīvā centra Apmeklētāju pieņemšanas centrā.

KONKURSA “TALSU NOVADA UZŅĒMĒJU GADA BALVA” NOLIKUMS

Informācija pārpublicēta no vietnes:
www.talsunovads.lv

Dalies ar šo: