Piedalies konkursā „Ziemassvētku skatlogs Talsu novada pilsētās”

Ja esi radījis Ziemassvētku noskaņu ne tikai sev, bet arī citiem, un izdekorējis sava uzņēmuma skatlogus, ieejas mezglus, priekšlaukumus un fasādes zonas, tad piedalies konkursā „Ziemassvētku skatlogs Talsu novada pilsētās”! Pieteikties konkursam var juridiskas un fiziskas personas Talsos, Valdemārpilī, Sabilē un Stendē līdz 13. decembrim. Labākajiem dekorāciju autoriem tiks piešķirtas naudas balvas.

Konkursa „Ziemassvētku skatlogs Talsu novada pilsētās” mērķis ir veicināt sabiedrības iesaistīšanos Ziemassvētku noskaņas radīšanā Talsu, Valdemārpils, Stendes un Sabiles pilsētās, vairojot radošas un oriģinālas izpausmes pilsētvidē. Šādā veidā pakāpeniski palielinās uzņēmēju interese un vēlme piesaistīt sabiedrības uzmanību ar svētku noformējumu un paaugstinās noformējuma mākslinieciskā kvalitāte, sabalansējot tradīcijas ar jaunām idejām.

Konkursā var piedalīties juridiskas un fiziskas personas Talsu, Valdemārpils, Stendes un Sabiles pilsētās, kuras parūpējušās par Ziemassvētku tematikai atbilstošu noformējumu tirdzniecības un pakalpojumu sniegšanas vietās.

Objektu dalībai konkursā var ieteikt līdz 13. decembrim jebkura fiziska vai juridiska persona, kas Talsu, Valdemārpils, Sabiles vai Stendes pilsētā ievērojusi Ziemassvētku tematikai atbilstoši noformētu tirdzniecības vai pakalpojumu vietu.

Konkursa pieteikuma anketa pieejama Talsu novada administratīvā centra 1. korpusā (Kareivju ielā 7 Talsos), Sabiles pilsētas un Abavas pagasta, Valdemārpils pilsētas un Ārlavas pagasta un Stendes pilsētas pārvaldēs, tīmekļvietnē www.talsunovads.lv.

Aizpildīta konkursa pieteikuma anketa ar norādi „Ziemassvētku skatlogs Talsu novada pilsētās” iesniedzama pie Talsu novada administratīvā centra, Sabiles pilsētas un Abavas pagasta, Valdemārpils pilsētas un Ārlavas pagasta un Stendes pilsētas pārvaldes izvietotajās pasta kastītēs vai sūtot elektroniski sabile.parvalde@talsi.lv un pasts@talsi.lv.

Konkursa vērtēšanas komisijā piedalās gan attiecīgo pilsētu pārvalžu vadītāji, gan Būvvaldes un Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļas speciālisti.

Valdemārpilī, Stendē un Sabilē tiks noteikts viens konkursa uzvarētājs, piešķirot naudas balvu 150 eiro apmērā. Savukārt Talsu pilsētā tiks noteikti trīs labākie konkursa dalībnieki: 1. vietas ieguvējs saņems naudas balvu 150 eiro apmērā, 2. vietas ieguvējam tiks piešķirta naudas balva 100 eiro apmērā, bet 3. vietas ieguvējs saņems naudas balvu 50 eiro apmērā.

Konkursa nolikums.

Dalies ar šo: