Piedalies konkursā “Ziemassvētku skatlogs Talsu novada pilsētās”

Talsu novada pašvaldība izsludina konkursu “Ziemassvētku skatlogs Talsu novada pilsētās” aicinot gan iedzīvotājus, gan uzņēmējus pieteikt dalībai konkursā atbilstoši noformētus Ziemassvētku skatlogus un/vai ieejas mezglus pakalpojumu sniegšanas vietās Talsos, Sabilē, Stendē, Valdemārpilī.

Konkursa mērķis ir veicināt sabiedrības iesaistīšanos Ziemassvētku noskaņas radīšanā Talsu, Valdemārpils, Stendes un Sabiles pilsētās, vairojot radošas un oriģinālas izpausmes pilsētvidē; aktivizēt uzņēmēju interesi un vēlmi piesaistīt sabiedrības uzmanību ar vizuālā mārketinga komunikācijas formu un celt noformējuma māksliniecisko kvalitāti, sabalansējot tradīcijas ar novitātēm.

Valdemārpils, Stendes un Sabiles pilsētā katrā tiek noteikts viens konkursa uzvarētājs, kurš tiek apbalvots ar Talsu novada Pateicību un naudas balvu 150,00 EUR apmērā.

Talsu pilsētā tiek apbalvoti 3 labākie konkursa dalībnieki: 1. vietas ieguvējs tiek apbalvots ar Talsu novada Pateicību un naudas balvu 150,00 EUR apmērā; 2. vietas ieguvējs tiek apbalvots ar Talsu novada Pateicību un naudas balvu 100,00 EUR; 3. vietas ieguvējs ar Talsu novada Pateicību un naudas balvu 50,00 EUR.

Dalībai konkursā atbilstoši noformētu skatlogu var gan fiziskas personas, gan juridiskas, aizpildot konkursa veidlapu (šeit).

Aizpildīta veidlapa jāiesūta līdz 14. decembrim uz e-pastu pasts@talsi.lv vai izdrukātā versijā jāatstāj pilsētu un pagastu pārvalžu pasta kastītēs.

KONKURSA NOLIKUMS

Dana Felkere-Bērziņa

Dalies ar šo: