Pensionāru Ziemassvētku pasākums

Pensionāru eglīte ir noslēguma pasākums 2016. gadā. To šogad apmeklēja kupls draugu skaits. Mūs priecēja Vilnis un Iveta ar savām dziesmām un dzeju. Paldies viņiem par to! Kā arī paldies visiem, kas piedalījās šīs dienas pasākumā un mūsu pasākumos visa gada laikā.

sanda_porina_img_7733

Šis gads bija ļoti raibs – bijām ielūgti 19 vietās, piedalījāmies arī visos kultūras nama pasākumos, katru mēnesi atzīmējām dalībnieku jubilejas, braucām ekskursijās. Liels paldies mūsu šoferītim Aivaram, kurš mūs atbalsta. Bija arī ļoti smagi brīži, bet tāda ir dzīve.

Šogad saņēmām Talsu novada goda rakstu par mūsu darbu. Paldies visiem un ikvienam par šo darbu!

sanda_porina_img_7760

Jaunajā gadā atkal ir jaunas ieceres. Ciemosimies, palīdzēsim viens otram un gaidīsim 13. Ziedu balli.

Lai laimīgs 2017. gads! Veselība un dzīvesprieks vienmēr!

Bilžu galerija

Pensionāru biedrības “Dālija” vadītāja Dzidra Siliniece

Dalies ar šo: