Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Ventspils ielā 17B, Sabilē

Pamatojoties uz Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17.punktā noteikto, publiskai apspriešanai tiek nodota koku ciršana Ventspils ielā 17B, Sabilē, Talsu novadā, kas paredzēta objekta “Pirmskolas izglītības iestādes “Vīnodziņa”” realizācijas ietvaros, būvprojekta izstrādātājs SIA “AMB Design”.

Publiskā apspriešana notiek no 15.07.2020. līdz 28.07.2020. ieskaitot.

Ar koku ciršanas ieceres materiāliem aicinām iepazīties Talsu novada pašvaldības portālā: www.talsi.lv sadaļā Iedzīvotājiem – Sabiedrības līdzdalība – Publiskās apspriešanas un Sabiles pilsētas un Abavas pagasta portālā: www.sabile.lv vai Sabiles pilsētas un Abavas pagasta pārvaldes telpās (t.63232140) Pilskalna ielā 6, Sabilē, katru darba dienu no pulksten 9.00 līdz 12.00.

Rakstisku atsauksmi vai aizpildītu aptaujas lapu (anonīma netiks ņemta vērā) aicinām sūtīt elektroniski uz e-pastu: sabile.parvalde@talsi.lv, vai iesniegt Sabiles pilsētas un Abavas pagasta pārvaldē Pilskalna ielā 6, Sabilē, vai nosūtīt pa pastu Sabiles pilsētas un Abavas pagasta pārvaldei, Pilskalna iela 6, Sabile, Talsu novads, LV- 3294.

Koku ciršanas iecere – plāns Sabilei
Publiskās apspriešanas aptaujas lapa koku ciršanai Sabilē

 

Dalies ar šo: