Pavasaris Sabiles Mūzikas un mākslas skolā

Martā Sabiles Mūzikas un mākslas skola svinēja savu pastāvēšanas 25 gadu jubileju. Ar torti un svecītēm, ar koncertu.

 Maija beigās posāmies mūsu 17. izlaidumam. Mūsu skolu absolvēja 5 audzēkņi.Viņus visus vienoja divas īpašas pazīmes – viņi savas skolas gaitas pie mums bija sākuši kā klavierspēles audzēkņi un savos noslēguma pārbaudījumos saņēmuši tikai teicamu vērtējumu. Trīs mākslas nodaļas puiši Gastons Brucis, Juvis Celms un Rihards Rancāns šogad ar labiem rezultātiem pārstāvēja mūsu skolu Latvijas Valsts konkursā mākslas skolu audzēkņiem keramikā. Audzēkņus konkursam gatavoja skolotājs Andris Millers. Lepojamies ar viņu noslēguma darbiem, kuru tēma šogad bija “Es pasaulē”. Priecājamies, ka savu turpmāko ceļu puiši ir izvēlējušies saistīt ar mākslas jomu. Mūzikas nodaļas absolventiem Annai Āboliņai un Indriķim Ošenbergam vēl jāturpina mācības vispārizglītojošā skolā. Anna šogad piedalījās klavieru festivālā “Notici sev”, kurš notika Kuldīgas mūzikas skolā.  Festivālam viņu sagatavoja skolotāja Selga Zariņa. Indriķis piedalījās Ventspils reģiona mūzikas skolu audzēkņu festivālā,  kuram viņu sagatavoja skolotāja Baiba Petkeviča. Izlaidumā absolventi bija sagatavojuši mazu pārsteigumu – filmiņu par sevi. To varat noskatīties un iedvesmot sevi nākt pie mums mācīties. Filmiņas tapšanā palīdzēja mūsu skolas mākslas nodaļas audzēknis Kārlis Neilands.

Jau pavisam drīz skolas noslēguma koncerts. Tajā muzicēs mūsu mazie mūziķi un būs apskatāmi mākslas nodaļas audzēkņu darbi.

Teiksim paldies par labu un godprātīgu darbu Mūzikas nodaļas audzēkņiem – Tīnai Bekmanei, Diānai Sorkinai, Evelīnai Līgotnei, Tīnai Āboliņai, Melānijai Āboliņai. Mākslas nodaļas audzēkņiem – Luīzei Cīrulei, Laurai Sorkinai. Kristiānai Kristbergai, Madarai Hartmanei, Ralfam Ziediņam, Paulim Celmam, Mārtiņam Zvaigznem, Edgaram Zvaigznem, Armandam Slēžim, Gerdai Tarāsovai. Paldies Edgaram Vesmanim par iegūto 3.vietu Kurzemes reģiona vokālistu konkursā Ventspilī (skolotāja Zinta Ošenberga) un Diānai Sorkinai par piedalīšanos Kurzemes reģiona pūšaminstrumentu spēles konkursā Saldū (skolotāja Ērika Grīva).

   Paldies visiem maniem audzēkņiem par darbu šajā mācību gadā, vecākiem par atbalstu un uz tikšanos rudenī!

                          Sabiles Mūzikas un mākslas skolas direktore,

Zinta Ošenberga

Sabiles Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu sagatavotā filmiņa.

Dalies ar šo: