Pašvaldība nav tiesīga uzturēt privātīpašumā esošus ceļus vai pievedceļus

Snigšanai mazinoties, Talsu novadā turpinās ielu un ceļu tīrīšana, lai tos savestu braucamā kārtībā. Atgādinām, ka Talsu novada pašvaldība tikai atsevišķos gadījumos var ieguldīt finansējumu, lai attīrītu privātīpašniekiem piederošos ceļu un pievedceļu posmus: tikai tad, ja attiecīgais īpašums pieder vai konkrētajā adresē dzīvo persona, kurai noteikta invaliditāte.

Talsu novada pašvaldībai piederošo ceļu un ielu tīrīšanu novada pilsētās un pagastos nodrošina vairāki pakalpojumu sniedzēji, kas izvēlēti iepirkumu konkursos. To tehniskajā specifikācijā ir noteikti nosacījumi ielu un ceļu tīrīšanai un jau konkrēts pašvaldībai piederošo ielu un ceļu saraksts, ko nepieciešams uzturēt kārtībā.

Talsu novada pašvaldība pēdējās dienās saņem iedzīvotāju zvanus, kuri lūdz iesaistīties privātīpašniekiem piederošo ceļu un pievedceļu tīrīšanā, tomēr pašvaldībai nav likumiskā pamata to darīt. Likums aizliedz ieguldīt pašvaldības finansējumu privātīpašumu uzturēšanā, un šis nosacījums attiecas arī uz ceļu un ielu tīrīšanu. Katrs īpašnieks ir atbildīgs par sava īpašuma uzturēšanu, tai skaitā tā uzturēšanu braucamā kārtībā.

Izņēmums ir īpašumi, kas pieder vai kur dzīvo personas, kam noteikta invaliditāte. Šajos gadījumos personai vai tās pārstāvim jāsazinās ar Talsu novada Sociālo dienestu, kas nodos tālāk informāciju atbildīgajām personām un nodrošinās attiecīgā ceļa vai pievedceļa tīrīšanu.

Inita Fedko

Dalies ar šo: