Sabiles pilsētas un Abavas pagasta pārvalde

Sabiles pilsetas un Abavas pagasta parvaldeSabiles pilsētas un Abavas pagasta administratīvajās teritorijās pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību nodrošina Talsu novada domes izveidota iestāde – Talsu novada pašvaldības Sabiles pilsētas un Abavas pagasta pārvalde.

Adrese: Pilskalna ielā 6, Sabilē, Talsu novadā, LV-3294
Tālr.:27843906
E-pasts: sabile.parvalde@talsi.lv

Darba laiks:
Pirmdienās: 8.00 – 17.00
Otrdienās: 8.00 – 18.00
Trešdienās: 8.00 – 17.00
Ceturtdienās: 8.00 – 17.00
Piektdienās: 8.00 – 16.00
Pusdienas pārtraukums: 12.00 – 13.00

Sabiles pilsētas un Abavas pagasta pārvalde:

  • nodrošina pašvaldības kompetencē esošo izziņu izsniegšanu un sniedz informāciju par pašvaldības kompetencē esošajiem jautājumiem;
  • pieņem valsts noteikto nodokļu un nodevu maksājumus, kuru iekasēšana ir uzdota pašvaldībai, kā arī novada domes noteikto nodevu maksājumus un maksājumus par pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem;
  • nodrošina pašvaldības sociālo pabalstu izmaksas Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā un novada saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā;
  • pieņem iesniegumus, sūdzības un priekšlikumus no attiecīgajā teritorijā dzīvojošajiem iedzīvotājiem un tajā reģistrētajām juridiskajām personām; tajā skaitā – pieņem iesniegumus, kas adresēti Talsu novada pašvaldībai, un nodrošina to nogādāšanu pašvaldības administratīvajā centrā;
  • reģistrē ziņas par deklarēto dzīvesvietu;
  • Talsu novada domes lēmumos noteiktajā kārtībā veic dažādus ar pašvaldības funkciju izpildi saistītus pienākumus.
Sabiles pilsētas un Abavas pagasta pārvaldes kontakti:

AmatsVārds, uzvārdsTālrunis, e-pastsPieņemšanas dienaPieņemšanas laiks
Pārvaldes vadītājsZigmunds Brunavs29241605
zigmunds.brunavs@talsi.lv
Otrdienās8.00 – 18.00
SekretāreZane Demitere27843906
sabile.parvalde@talsi.lv
KasiereInta Prūse27843906

Talsu novada pašvaldības darbinieki Sabiles pilsētā un Abavas pagastā:
AmatsVārds, uzvārdsTālrunis, e-pastsPieņemšanas dienasPieņemšanas laiki
Talsu novada pašvaldības Zemes un nekustamā īpašuma nodaļas
nekustamā īpašuma speciālists
Viktors Insbergs29472958;
viktors.insbergs@talsi.lv
Ceturtdienās8:30 – 16:30
Sociālā darbiniece darbam ar pilngadīgām personām Sabilē un Abavas pagastāKristīne Hartmane25719291;
kristine.hartmane@talsi.lv
Sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem Sabilē un Abavas pagastāAina Āboliņa26572328;
aina.abolina@talsi.lv
Sociālās palīdzības organizators Sabilē un Abavas pagastāSolvita Nordenamob. 29143259 solvita.nordena@talsi.lv

Atbildīgā persona par kapsētām Sabiles pilsētā un Abavas pagastā, kā arī par kapliču un saldētavu:

  • Mārtiņš Kalējs – mob. tel. 29366853.

Valsts policija:

  • Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Kārtības policijas nodaļas inspektors Roberts Kieperszo – tālr. 63252197. Iedzīvotājus pieņem: Talsu ielā 1/7, Sabilē.
Norēķinu rekvizīti:

Talsu novada pašvaldības norēķinu rekvizīti:
Talsu novada pašvaldība
Reģ.Nr.90009113532
Kareivju ielā 7, Talsos, LV-3201
AS „SEB banka”, kods: UNLALV2X
Konts: LV49UNLA0028700130033

Izglītības pārvaldes norēķinu rekvizīti:
Talsu novada Izglītības pārvalde
Reģ.Nr.90000011997
Kareivju ielā 7, Talsos, LV-3201
AS „SEB banka”, kods: UNLALV2X
Konts: LV91UNLA0028700130053
Talsu novada pašvaldības administratīvais centrs ir Talsu pilsēta; pašvaldības juridiskā adrese:  Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads, LV 3201.

Sākot ar 2012. gada 1. janvāri Sabiles pilsētas un Abavas pagasta pārvaldē ir šādas STRUKTŪRVIENĪBAS:

SABILES KULTŪRAS NAMS
Adrese: Ventspils iela 14, Sabile, Talsu novads, LV–3294
Tālr.: 63252269
E-pasts: kultura.sabile@talsi.lv, kulturasabile@inbox.lv
Vadītāja: Gerda Zeberiņa

SABILES BIBLIOTĒKA
Adrese: Ventspils iela 14, Sabile, Talsu novads, LV–3294
Tel.: 63252108
E-pasts: sabile.biblioteka@talsi.lv, sabbibl@inbox.lv
Bibliotēkas vadītāja: Rudīte Matisone
Darba laiks no 1. oktobra līdz 30. aprīlim:
P.: 9.00 – 17.00
O.: 9.00 – 17.00
T.: 9.00 – 18.00
C.: 9.00 – 17.00
P.: 9.00 – 17.00
S.: 9.00 – 13.00
Sv.: slēgts
Darba laiks no 1. maija līdz 30. septembrim:
P., O., T., C., P.: 9.00 – 17.00
S.: slēgts
Sv.: slēgts

SABILES BĒRNU BIBLIOTĒKA
Adrese: Talsu iela 1/7, Talsu novads, LV-3294
Tālr: 63252283
E-pasts:sabile.bb@talsi.lv, sabilebernu@inbox.lv
Bibliotēkas vadītāja: Rudīte Matisone
Darba laiks periodā no 1. oktobra līdz 30. aprīlim:
P. 9.00 – 17.00
O. 9.00 – 18.00
T. 9.00 – 18.00
C. 9.00 – 18.00
P. 9.00 – 17.00
S. 9.00 – 13.00
Laikā no 1. maija līdz 30. septembrim darba laiks:
P., O., T., C., P.: 9.00 – 17.00
S.: slēgts
Sv.: slēgts

ABAVAS BIBLIOTĒKA
Adrese: „Pagastmāja”, Valgale, Abavas pagasts, p/n Sabile, LV – 3294
Tel.: 63200840
E-pasts: abava.biblioteka@talsi.lv
Bibliotēkas vadītāja: Ritma Vītola

SABILES SPORTA CENTRS
Adrese: Ventspils ielā 17B, Sabilē, Talsu novadā, LV-3294.
Tel.: 63252536
E-pasts: sabile.halle@talsi.lv, sabileshalle@inbox.lv
Sporta centra vadītājs: Mārcis Červoņikovs

Dalies ar šo: