Sabiles pilsētas un Abavas pagasta pārvalde

Sabiles pilsetas un Abavas pagasta parvaldeSabiles pilsētas un Abavas pagasta administratīvajās teritorijās pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību nodrošina Talsu novada domes izveidota iestāde – Talsu novada pašvaldības Sabiles pilsētas un Abavas pagasta pārvalde.

Adrese: Pilskalna ielā 6, Sabilē, Talsu novadā, LV-3294
Tālr.:27843906
E-pasts: sabile.parvalde@talsi.lv

Pārvaldes darba laiks:
Pirmdienās: 8.00 – 17.00
Otrdienās: 8.00 – 18.00
Trešdienās: 8.00 – 17.00
Ceturtdienās: 8.00 – 17.00
Piektdienās: 8.00 – 16.00
Pusdienas pārtraukums: 12.00 – 13.00

Kases darba laiks:

Otrdienās no plkst.8.30.līdz plkst.16.30. (pusdienas pārtraukums no plkst 12.00 līdz 13.00).
Ceturtdienās no plkst.08.30. līdz plkst.16.30.(pusdienas pārtraukums no plkst 12.00 līdz 13.00).
Piektdienās no plkst.08.30. līdz plkst.11.45.

Sabiles pilsētas un Abavas pagasta pārvalde:

  • nodrošina pašvaldības kompetencē esošo izziņu izsniegšanu un sniedz informāciju par pašvaldības kompetencē esošajiem jautājumiem;
  • pieņem valsts noteikto nodokļu un nodevu maksājumus, kuru iekasēšana ir uzdota pašvaldībai, kā arī novada domes noteikto nodevu maksājumus un maksājumus par pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem;
  • nodrošina pašvaldības sociālo pabalstu izmaksas Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā un novada saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā;
  • pieņem iesniegumus, sūdzības un priekšlikumus no attiecīgajā teritorijā dzīvojošajiem iedzīvotājiem un tajā reģistrētajām juridiskajām personām; tajā skaitā – pieņem iesniegumus, kas adresēti Talsu novada pašvaldībai, un nodrošina to nogādāšanu pašvaldības administratīvajā centrā;
  • reģistrē ziņas par deklarēto dzīvesvietu;
  • Talsu novada domes lēmumos noteiktajā kārtībā veic dažādus ar pašvaldības funkciju izpildi saistītus pienākumus.
Sabiles pilsētas un Abavas pagasta pārvaldes kontakti:

AmatsVārds, uzvārdsTālrunis, e-pastsPieņemšanas dienaPieņemšanas laiks
Pārvaldes vadītājsZigmunds Brunavs29241605
zigmunds.brunavs@talsi.lv
Otrdienās8.00 – 18.00
SekretāreZane Demitere27843906
sabile.parvalde@talsi.lv
KasiereInta Prūse27843906

Talsu novada pašvaldības darbinieki Sabiles pilsētā un Abavas pagastā:
AmatsVārds, uzvārdsTālrunis, e-pastsPieņemšanas dienasPieņemšanas laiki
Talsu novada pašvaldības Zemes un nekustamā īpašuma nodaļas
nekustamā īpašuma speciālists
Viktors Insbergs29472958;
viktors.insbergs@talsi.lv
Ceturtdienās8:30 – 16:30
Sociālā darbiniece darbam ar pilngadīgām personām Sabilē un Abavas pagastāKristīne Hartmane25719291;
kristine.hartmane@talsi.lv
Sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem Sabilē un Abavas pagastāAina Āboliņa26572328;
aina.abolina@talsi.lv
Sociālās palīdzības organizators Sabilē un Abavas pagastāSolvita Nordenamob. 29143259 solvita.nordena@talsi.lv

Atbildīgā persona par kapsētām Sabiles pilsētā un Abavas pagastā, kā arī par kapliču un saldētavu:

  • Māris Lācis – mob. tel. 29616605.

 Policija:

  • Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Talsu iecirknis Akmens iela 5, Talsi, tālrunis 110
  • Talsu novada pašvaldības policija Lielā iela 27, Talsi, dežurtālrunis 26132701
Norēķinu rekvizīti:

Talsu novada pašvaldības norēķinu rekvizīti:
Talsu novada pašvaldība
Reģ.Nr.90009113532
Kareivju ielā 7, Talsos, LV-3201
AS „SEB banka”, kods: UNLALV2X
Konts: LV49UNLA0028700130033

Izglītības pārvaldes norēķinu rekvizīti:
Talsu novada Izglītības pārvalde
Reģ.Nr.90000011997
Kareivju ielā 7, Talsos, LV-3201
AS „SEB banka”, kods: UNLALV2X
Konts: LV91UNLA0028700130053
Talsu novada pašvaldības administratīvais centrs ir Talsu pilsēta; pašvaldības juridiskā adrese:  Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads, LV 3201.

Sākot ar 2012. gada 1. janvāri Sabiles pilsētas un Abavas pagasta pārvaldē ir šādas STRUKTŪRVIENĪBAS:

SABILES KULTŪRAS NAMS
Adrese: Ventspils iela 14, Sabile, Talsu novads, LV–3294
Tālr.: 25689924
E-pasts: kultura.sabile@talsi.lv, kulturasabile@inbox.lv
Vadītāja: Gerda Zeberiņa

SABILES BIBLIOTĒKA
Adrese: Ventspils iela 14, Sabile, Talsu novads, LV–3294
Tel.: 25689923
E-pasts: sabile.biblioteka@talsi.lv, sabbibl@inbox.lv
Bibliotēkas vadītāja: Rudīte Matisone
Darba laiks no 1. oktobra līdz 30. aprīlim:
P.: 9.00 – 17.00
O.: 9.00 – 17.00
T.: 9.00 – 18.00
C.: 9.00 – 17.00
P.: 9.00 – 17.00
S.: 9.00 – 13.00
Sv.: slēgts
Darba laiks no 1. maija līdz 30. septembrim:
P., O., T., C., P.: 9.00 – 17.00
S.: slēgts
Sv.: slēgts

SABILES BĒRNU BIBLIOTĒKA
Adrese: Talsu iela 1/7, Talsu novads, LV-3294
Tālr: 25689922
E-pasts:sabile.bb@talsi.lv, sabilebernu@inbox.lv
Bibliotēkas vadītāja: Rudīte Matisone
Darba laiks periodā no 1. oktobra līdz 30. aprīlim:
P. 9.00 – 17.00
O. 9.00 – 18.00
T. 9.00 – 18.00
C. 9.00 – 18.00
P. 9.00 – 17.00
S. 9.00 – 13.00
Laikā no 1. maija līdz 30. septembrim darba laiks:
P., O., T., C., P.: 9.00 – 17.00
S.: slēgts
Sv.: slēgts

ABAVAS BIBLIOTĒKA
Adrese: „Pagastmāja”, Valgale, Abavas pagasts, p/n Sabile, LV – 3294
Tel.: 63200840
E-pasts: abava.biblioteka@talsi.lv
Bibliotēkas vadītāja: Ritma Vītola

Darba laiks: pirmdiena, trešdiena, piektdiena no plkst.10.00-16.00

SABILES SPORTA CENTRS
Adrese: Ventspils ielā 17B, Sabilē, Talsu novadā, LV-3294.
Tel.: 28676790
E-pasts: sabile.halle@talsi.lv, sabileshalle@inbox.lv
Sporta centra vadītājs: Mārcis Červoņikovs

Dalies ar šo: