Pašvaldības iestādes Sabilē un Abavas pagastā

Sabiles pamatskola

Adrese: Ventspils ielā 17a, Sabile, Talsu novads, LV-3294
Tālr.: 63232302; 63232301
E-pasts: sabilespamatskola@talsi.lv
Direktors; Edgars Kviesis tālr.: 63232302; 27874084
Direktora vietnieks izglītības jomā: Vēsma Neilande, tālr.: 63237021
Lietvede: Silvija Stariņa; tālr. 63232302
E-pasts: sabilespamatskola@talsi.lv
www.sabilesskola.lv

Pirmsskolas izglītības iestāde “Vīnodziņa”

Adrese: Abavas iela 5, Sabile, Talsu novads, LV-3294
Tālr. 29341409 (Zane Cīrule)
E-pasts: sabilespiivinodzina@talsi.lv
Vadītāja: Zane Cīrule

Sabiles mūzikas un mākslas skola

Adrese: Ventspils ielā 14, Sabilē, Talsu novadā, LV – 3294
Tālr. 26499437( Zinta Ošenberga)
E-pasts: sabilesmms@talsi.lv
Skolas direktore: Zinta Ošenberga

Dalies ar šo: