Pārrunā aktuālāko Sabiles pilsētā un Abavas pagastā

17. maijā Sabiles pilsētā un Abavas pagastā notika iedzīvotāju sapulce. Tajā tika apspriests ne tikai novada un pārvaldes paveiktais un plānotais, bet arī iedzīvotāju uzdotie jautājumi. Cilvēki interesi izrādīja par pilsētas vizuālo identitāti, kā arī par drošības un kārtības jautājumiem un to nodrošināšanu.

Daiga Feldmane, Talsu novada domes priekšsēdētāja vietniece, pastāstīja Sabiles pilsētas un Abavas pagasta iedzīvotājiem par novada budžetu, tā ieņēmumu un izdevumu pozīcijām. Uzmanība tika pievērsta arī sociālajai palīdzībai un Sabiles pilsētas un Abavas pagastā dzīvojošajiem izmaksātajiem pabalstu veidiem. Tāpat D. Feldmane ieskicēja īstenotos projektus attiecīgajā teritorijā no 2007. līdz 2015. gadam, kas kopumā sastāda vairāk nekā 2 000 000 eiro. Tika akcentētas arī ilgtermiņa ieceres, pie kuru īstenošanas jau tiek aktīvi strādāts – Sabiles vidusskolas energoefektivitātes paaugstināšanas projekts, pirmsskolas izglītības iestādes “Vīnodziņa” rekonstrukcija, kur būvprojektu paredzēts izstrādāt līdz jūlijam, kultūras mantojuma saglabāšana un attīstība, izveidojot starptautisku mākslinieku rezidenci Pedvālē un atjaunojot Sinagogas ēku. Izstrādāts tehniskais projekts Sabiles tilta atjaunošanai un patlaban notiek intensīvs darbs pie iespējamā finansējuma piesaistes.

Sabiles pilsētas un Abavas pagasta pārvaldes vadītājs Zigmunds Brunavs informēja, ka šogad no Talsu novada budžeta 37 000 eiro piešķirti pārvaldes prioritāro darbu realizēšanai. Viņš uzsvēra, ka atbalsta summa ir pieaugusi no 20 000 eiro 2015. gadā līdz pašreizējam atbalsta apmēram 2016. gadā.

2015. gadā Sabiles pilsētā un Abavas pagastā realizēta virkne darbu – pabeigta ūdenssaimniecības projekta 2. kārta, uzstādītas jaunas videonovērošanas kameras, ūdens atdzelžošanas iekārta, atjaunoti gan grants, gan asfaltbetona ceļu segumi, uzklāts arī šķembu – bitumena emulsijas segums, labiekārtots Vīna kalns, atjaunots ielu apgaismojums, uzstādot LED lampas, ierīkotas jaunas ielu nosaukumu norādes, nojaukta nodegusī ēka Ventspils ielā, iegūta 1. vieta konkursā “Talsu novada sakoptākā pilsēta vai pagasts 2015”, daļēji labiekārtota pludmale pie Abavas K. Barona ielā.

“Tik lielas investīcijas kā aizvadītajā gadā Sabiles pilsēta un Abavas pagasts nebija vēl pieredzējis – gada laikā ieguldījumi sasniedza teju miljons eiro,” piebilda Z. Brunavs.

Arī šogad paredzēts mērķtiecīgs darbs pie dažādu vajadzību īstenošanas. Līdztekus ikdienas uzturēšanas un labiekārtošanas darbiem, ir jau zināms, ka, piesaistot Eiropas Savienības finansējumu, izdosies sakārtot lauku ceļa posmu no “Priedēm” līdz Rinkulei. Turpināsies arī ūdenssaimniecības sistēmas sakārtošana.

Sanākušie iedzīvotāji izteica dažādus ierosinājumus, kā Sabiles – tūrisma – pilsētas vizuālo identitāti uzlabot vēl vairāk. Iedzīvotāji norādīja, ka nepieciešams rūpīgāk pārdomāt nelielas, bet vizuālajai identitātei svarīgas detaļas – lai norādes uz objektiem būtu iztaisnotas, soliņi atjaunoti un pievilcīgo pilsētas ainavu nebojātu nevietā izvietoti atkritumu konteineri. Cilvēki interesējās arī par mazās skoliņas tālāko likteni, uz ko Z. Brunavs norādīja, ka gan šim, gan arī vecās slimnīcas objektam meklē iespējas piesaistīt investorus, bet definēt skaidru ēku tālāko izmantojamību pagaidām vēl nevar. Tāpat vēl turpinās izpēte valsts ceļam, kas uz Sabili ved no Kandavas puses – lai arī ir likvidēts tur piedzīvotais nogruvums, tomēr ceļa tehniskais stāvoklis nav tik labs, kā būtu nepieciešams.

Iedzīvotāji izteica vajadzību pēc bērnu laukuma un tirdzniecības vietas ierīkošanas, pauda neizpratni par koku un krūmu zāģēšanas kārtību, kā arī mazākajās kapsētās neesošajiem konteineriem. SIA “Talsu namsaimnieks” dzīvojamo māju apsaimniekošanas speciāliste Sigita Mazzariņa paskaidroja, ka jau pavisam drīz tiks atrisināts kapu konteineru jautājums – tos uzstādīs itin visās kapsētās. Viņa informēja, ka noslēdzies Talsu novada pašvaldības daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu labiekārtošanas projektu konkurss – tajā dalībai no Sabiles pieteicās viena biedrība.

Iedzīvotāji uzdeva jautājumus arī Talsu novada Pašvaldības policijas priekšnieka vietniecei Sigitai Amsterei, mudinot iecirkņa inspektorus vairāk doties teritorijas apsekojumos ar kājām. S. Amstere savukārt ieteica cilvēkiem aktīvi ziņot par dažādiem pārkāpumiem un problēmām, izmantojot arī jaunās Pašvaldības policijas mājaslapas iespējas www.tnpp.lv.

Inita Fedko

Talsu novada pašvaldības

Komunikācijas speciāliste

Dalies ar šo: