Par vēlēšanu iecirkņu komisiju izveidošanu 13.Saeimas vēlēšanās 2018.gada 6.oktobrī

Pamatojoties uz “Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma” (turpmāk- Likums) 1.panta otro daļu un 5.panta otro daļu,

Talsu novada vēlēšanu komisija izsludina pieteikšanos uz vakantajām vēlēšanu iecirkņu komisijas locekļu vietām (līdz 7 komisijas locekļu vakances katrā iecirknī):

826. TALSU TAUTAS NAMS Lielā iela 19/21, Talsi, Talsu nov.

827. TALSU 2. VIDUSSKOLA Kārļa Mīlenbaha iela 32, Talsi, Talsu nov.

828. TALSU NOVADA ADMINISTRATĪVAIS CENTRS Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov.

829. SABILES KULTŪRAS NAMS Ventspils iela 14, Sabile, Talsu nov.

830. STENDES TAUTAS NAMS Dumpīšu iela 3A, Stende, Talsu nov.

831. VALDEMĀRPILS PILSĒTAS UN ĀRLAVAS PAGASTA PĀRVALDE Raiņa iela 16, Valdemārpils, Talsu nov.

832. BALGALES PAGASTA PĀRVALDE “Grantiņi”, Dursupe, Balgales pag., Talsu nov.

837. PASTENDES KULTŪRAS NAMS Skolas iela 2, Pastende, Ģibuļu pag., Talsu nov.

838. SPĀRES TAUTAS NAMS “Spāres muiža”, Spāre, Ģibuļu pag., Talsu nov.

839. ĪVES PAGASTA PĀRVALDE “Pils”, Tiņģere, Īves pag., Talsu nov.

841. ĶŪĻCIEMA BRĪVĀ LAIKA PAVADĪŠANAS CENTRS “Tautas Nams”, Ķūļciems, Ķūļciema pag., Talsu nov.

842. LAIDZES BRĪVĀ LAIKA PAVADĪŠANAS CENTRS “Mežrozes”, Laidze, Laidzes pag., Talsu nov.

843. LAUCIENES KULTŪRAS NAMS “Laucienes Kultūras Nams”, Lauciene, Laucienes pag., Talsu nov.

844. LĪBAGU PAGASTA PĀRVALDE “Pagastmāja”, Mundigciems, Lībagu pag., Talsu nov.

845. LUBES PAGASTA PĀRVALDE “Sniedzes”, Anuži, Lubes pag., Talsu nov.

851. STRAZDES PAGASTA PĀRVALDE “Strazdes Muiža”, Strazde, Strazdes pag., Talsu nov.

852. VALDGALES PAGASTA PĀRVALDE “Pagastmāja”, Pūņas, Valdgales pag., Talsu nov.

853. VANDZENES TAUTAS NAMS “Tautas nams”, Vandzene, Vandzenes pag., Talsu nov.

854. VIRBU PAGASTA PĀRVALDE Lielā iela 15, Jaunpagasts, Virbu pag., Talsu nov.

965. ABAVAS BIBLIOTĒKA “Vecvalgale”, Valgale, Abavas pag., Talsu nov.

966. NOGALES BIBLIOTĒKA “Nogales Tautas Nams”, Nogale, Ārlavas pag., Talsu nov.

 

Tiesības pieteikt un izvirzīt savus pārstāvjus iecirkņa komisijā:

1) reģistrētajām partijām vai reģistrētu partiju apvienībām,

2) vēlētāju grupai, ko veido ne mazāk kā desmit vēlētāji,

3) attiecīgās republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisijas loceklim.

Katras partijas vai partiju apvienības, vēlētāju grupas vai vēlēšanu komisijas locekļa izvirzīto un pieteikto kandidātu skaits katrā iecirknī nedrīkst būt lielāks par septiņi.

Par iecirkņa komisijas locekli var pieteikt ikvienu vēlētāju:

1) kurš prot latviešu valodu,

2) kuram ir vismaz vispārējā vidējā izglītība,

3) kurš nav pieteikts par deputāta kandidātu vai nav kandidātu saraksta iesniedzējs,

4) kurš nav Eiropas Parlamenta, Saeimas vai attiecīgās republikas pilsētas domes vai novada domes deputāts,

5) nav citas vēlēšanu vai iecirkņu komisijas loceklis, izņemot gadījumu, kad pašvaldību vēlēšanu komisija drīkst pildīt iecirkņa komisijas pienākumus (skat. Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņa komisiju likuma 1.panta ceturto daļu).

Pieteikums iesniedzams Talsu novada vēlēšanu komisijai. Pieteikumā norāda ziņas par komisijas locekļa kandidātu, ieskaitot vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi, tālruņa numuru, ziņas par piedalīšanos vēlēšanu gatavošanā un rīkošanā agrāk.

Kopā ar pieteikumu kandidāts paraksta apliecinājumu, ka piekrīt savas personas datu apstrādei, kas veicama pēc šīs instrukcijas prasībām, kā arī apņemas pildīt savus pienākumus, ievērojot likumus, Centrālās vēlēšanu komisijas instrukcijas, lēmumus un rīkojumus, kā arī nodrošināt fizisko personu datu aizsardzību atbilstīgi Fizisko personu datu aizsardzības likumam.

Iecirkņa komisijas locekļus ievēlē Talsu novada vēlēšanu komisija. Vēlēšanu komisija pārbauda, vai pieteiktie kandidāti atbilst likumā noteiktajām prasībām, un balso par izvirzītajiem kandidātiem. Ievēlēti ir tie kandidāti, kas saņēmuši visvairāk balsu, turklāt balsu skaits nedrīkst būt mazāks par klātesošo komisijas locekļu absolūtu balsu vairākumu.

Kandidāta pieteikumi sagatavojami pēc Centrālās vēlēšanu komisijas (turpmāk- CVK) noteiktas formas (www.cvk.lv un www.talsi.lv) un iesniedzami Talsu novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā – Kareivju iela 7, II.korpuss, Talsi, Talsu nov., LV-3201 laikā no 2018.gada 16.jūlija līdz 2018.gada 2.augustam plkst.17.00.

Pieteikuma veidlapa word formātā pieejama šeit:

Talsu novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Agris Purkalns
Tālrunis izziņām Talsu novadā 63232110, 26128886
CVK tālrunis 67322688

 

Dalies ar šo: